Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2414
Title: Samson dağı doğal bitki örtüsünün otsu karakterdeki bazı örneklerinden peyzaj mimarlığı uygulamalarında yararlanma olanaklarının irdelenmesi
Other Titles: Potential use of some native herbaceous plants found of Samson mountain as ornamentals
Authors: Deniz, Bülent
Şirin, Uğur
TR148294
TR113168
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Keywords: Samson Dağı
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı
Doğal Otsu Bitki
Peyzaj Mimarlığı
Samson Mountain
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası National Park
Native Herbaceous Plant
Landscape Architecture
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Deniz, B., Şirin, U. (2005). Samson dağı doğal bitki örtüsünün otsu karakterdeki bazı örneklerinden peyzaj mimarlığı uygulamalarında yararlanma olanaklarının irdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 5-12.
Abstract: Türkiye sahip oldugu zengin biyoçesitlilikle dünyanın sayılı gen merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu kadar büyük bir potansiyele sahip olmasına ragmen kültüre alınan bitki türlerine, bu zenginligin yeterince yansıtılamadıgı, uygulamalarda yogun olarak egzotik türlerin yer aldıgı görülmektedir. Günümüzde çevre sorunlarına yönelik ilginin artması ve ekolojik söylemin gündelik hayatta artan bir ilgiyle takip edilmesiyle beraber olusan bilinçlenme, insanları yeni beklenti ve arayıslara itmekte, bunun sonucu olarak da bitkilendirme çalısmalarında dogal bitki türlerinin kullanımının önemi giderek artmaktadır. Literatürde, dogal bitki türlerinin kentsel ve kırsal alanlarda kullanımının ekosistem bütünlügüne sagladıgı katkıları isaret eden sayısız arastırma mevcuttur. Ancak dogal bitki türlerinin sagladıgı katkılardan faydalanılabilmesi öncelikle her bölgeye özgü bitki türlerinin tanınması, arastırılması ve üretim yöntemlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesine baglıdır. Bu baglamda yürütülen çalısmada Samson Dagı dogal bitki örtüsünde mevcut olan bazı otsu karakterdeki bitki türlerinin belirlenmesi ve peyzaj mimarlıgı uygulamalarında kullanımolanaklarının belirlenmesi amaçlanmıstır. Çalısma sonucu amacımıza uygun özelliklere sahip ve bu özellikleri itibari ile bitkilendirme çalısmalarında kullanım potansiyeli tasıyan otsu karakterdeki bitki türlerinden 14 adedi degerlendirmeye alınmıs ve bu türlerin peyzaj mimarlıgı uygulamalarında kullanımolanakları irdelenmistir.
Turkey is recognized as an important gene source, because of the rich genetic diversity found in Turkey's flora. Turkey has a great variety of native plant species. However, the number of cultivated plant species doesn't reflect this richness. Exotic species are extensively used for planting applications. Nowadays, environmental problems have attracted an increasing interest in public agenda raising the public awareness for ecological issues and creating significantly higher expectations. Using native species in landscape applications is becoming a more common practice. There is a great body of literature that denotes using native plant species to support ecological integrity of urban and rural spaces. To utilize these benefits, first of all, the flora of the each region has to be elaborately recognized and specific propagation methods have to be determined. The goal of this research was to determine some native herbaceous species present in Samson Mountain flora and their possible use as ornamental plants in landscape applications. As a result of this study, a total 14 native plant species to Mount Samson were selected and examined for their potential use in landscape architecture applications.
URI: http://hdl.handle.net/11607/2414
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bdeniz.pdfMakale Dosyası744.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.