Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdoğan, Mürsel-
dc.contributor.authorBirincioğlu, Birol-
dc.contributor.authorÖnenç, Alper-
dc.contributor.authorMetin, Kubilay-
dc.date.accessioned2016-03-11T13:27:03Z-
dc.date.available2016-03-11T13:27:03Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationÖzdoğan, M., Birincioğlu, B., Önenç, A., Metin, K. (2005). Sığır besi rasyonlarında kullanılan farklı yağ kaynaklarının etkileri : I. besi performansı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 67-72.tr_TR
dc.identifier.issn1304-7787-
dc.identifier.urihttp://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/54-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2408-
dc.description.abstractBu çalışma, besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan farklı yağ kaynaklarından yararlanma imkanları ve etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada (1) yağ içermeyen kontrol yemi (K), (2) %2.5 sığır içyağı (HY= hayvansal yağ) ve (3) %2.5 pamuk yağı (BY= bitkisel yağ) içeren besi yemi muamelesi denenmiştir. Ticari bir işletmeden seçilen 24 adet Esmer ırkı erkek dana kullanılmıştır. Gruplara ayrılan hayvanların ortalama deneme başı canlı ağırlıkları; kontrol, hayvansal yağ ve bitkisel yağ grubu için, sırasıyla 278.8,275.9 ve 284.9 kg olarak belirlenmiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında besi dönemi; sonunda en yüksek canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışını istatistiksel bakımdan BY grubunda görülmüştür (P<0.01). Yem tüketimi ve yemden yararlanma, yalnız grup düzeyinde bakılabilmiş, en düşük yem tüketimi ve en iyi yemden yararlanma sayısal olarak HY grubunda bulunmuştur. Kesim ağırlığı ve sıcak karkas randımanı bakımından da istatistiksel bir fark gözlenmemiştir. En yüksek kesim ağırlığı ve sıcak karkas randımanı, sayısal olarak HY grubunda görülmüştür (P>0.05).tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the potentiel use, and the effects of different lipid sources on fattenning bulls. Three concentrate diets were tested: (1) non-fat containing control diet (K), (2) 2.5%tallow containing diet (HY= tallow group) , and (3) 2.5 % cotton seed oil containing diet (BY= vegetable oil group). In this study, 24 male Brown Swiss calves, chosen from a commercial farm, were used. Average initial weights of animals for K, HY andBYgroups were 278.8, 275.9 ve 284.9 kg respectively. When a general evaluation was made at the end of fattening period, the highest live weight and live weight gain were found in the BY group (P<0.01). Feed consumptions and feed efficiencies were obtained in group levels. The lowest feed consumption and the best feed efficiency were found numerically at the HY group. Statistical differences were not found among groups for slaughter weights and hot carcass yields. The highest slaughter weight and hot carcass yield were determined inHYgroup numerically (P>0.05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEsmertr_TR
dc.subjectSığır İçyağıtr_TR
dc.subjectPamuk Yağıtr_TR
dc.subjectBesi Performansıtr_TR
dc.subjectBrown Swisstr_TR
dc.subjectTallowtr_TR
dc.subjectCotton Seed Oiltr_TR
dc.subjectFattening Performancetr_TR
dc.titleSığır besi rasyonlarında kullanılan farklı yağ kaynaklarının etkileri : I. besi performansıtr_TR
dc.title.alternativeThe effects of different lipid sources using in fattening bulls rations: I. fattening performancetr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR14549tr_TR
dc.contributor.authorIDTR203256tr_TR
dc.contributor.authorIDTR12712tr_TR
dc.contributor.authorIDTR18742tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümütr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage67tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54-155-1-PB.pdfMakale Dosyası94.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.