Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2408
Title: Sığır besi rasyonlarında kullanılan farklı yağ kaynaklarının etkileri : I. besi performansı
Other Titles: The effects of different lipid sources using in fattening bulls rations: I. fattening performance
Authors: Özdoğan, Mürsel
Birincioğlu, Birol
Önenç, Alper
Metin, Kubilay
TR14549
TR203256
TR12712
TR18742
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Keywords: Esmer
Sığır İçyağı
Pamuk Yağı
Besi Performansı
Brown Swiss
Tallow
Cotton Seed Oil
Fattening Performance
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Özdoğan, M., Birincioğlu, B., Önenç, A., Metin, K. (2005). Sığır besi rasyonlarında kullanılan farklı yağ kaynaklarının etkileri : I. besi performansı. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 67-72.
Abstract: Bu çalışma, besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan farklı yağ kaynaklarından yararlanma imkanları ve etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada (1) yağ içermeyen kontrol yemi (K), (2) %2.5 sığır içyağı (HY= hayvansal yağ) ve (3) %2.5 pamuk yağı (BY= bitkisel yağ) içeren besi yemi muamelesi denenmiştir. Ticari bir işletmeden seçilen 24 adet Esmer ırkı erkek dana kullanılmıştır. Gruplara ayrılan hayvanların ortalama deneme başı canlı ağırlıkları; kontrol, hayvansal yağ ve bitkisel yağ grubu için, sırasıyla 278.8,275.9 ve 284.9 kg olarak belirlenmiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında besi dönemi; sonunda en yüksek canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışını istatistiksel bakımdan BY grubunda görülmüştür (P<0.01). Yem tüketimi ve yemden yararlanma, yalnız grup düzeyinde bakılabilmiş, en düşük yem tüketimi ve en iyi yemden yararlanma sayısal olarak HY grubunda bulunmuştur. Kesim ağırlığı ve sıcak karkas randımanı bakımından da istatistiksel bir fark gözlenmemiştir. En yüksek kesim ağırlığı ve sıcak karkas randımanı, sayısal olarak HY grubunda görülmüştür (P>0.05).
This study was carried out to determine the potentiel use, and the effects of different lipid sources on fattenning bulls. Three concentrate diets were tested: (1) non-fat containing control diet (K), (2) 2.5%tallow containing diet (HY= tallow group) , and (3) 2.5 % cotton seed oil containing diet (BY= vegetable oil group). In this study, 24 male Brown Swiss calves, chosen from a commercial farm, were used. Average initial weights of animals for K, HY andBYgroups were 278.8, 275.9 ve 284.9 kg respectively. When a general evaluation was made at the end of fattening period, the highest live weight and live weight gain were found in the BY group (P<0.01). Feed consumptions and feed efficiencies were obtained in group levels. The lowest feed consumption and the best feed efficiency were found numerically at the HY group. Statistical differences were not found among groups for slaughter weights and hot carcass yields. The highest slaughter weight and hot carcass yield were determined inHYgroup numerically (P>0.05).
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/54
http://hdl.handle.net/11607/2408
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54-155-1-PB.pdfMakale Dosyası94.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.