Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2400
Title: Buğdayda (Triticum aestivu L. em Thell) bayrak yaprağı özelliklerinin kalıtımı ve verim ile ilişkileri
Other Titles: Inheritance of flag leaf properties and ıts relationship to yield in bread wheat (Triticum aestivum L. em thell)
Authors: Ünay, Aydın
Konak, Cahit
Sezener, Volkan
Çağırıcı, Nahit
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Ünay, A., Konak, C., Sezener, V., Çağırıcı, N. (2005). Buğdayda (Triticum aestivu L. em Thell) bayrak yaprağı özelliklerinin kalıtımı ve verim ile ilişkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 23-27.
Abstract: Sekiz ekmeklik buğday genotipinin yarım diallel melezlenmesi sonucu oluşturulan populasyonda tek başak verimi ve bayrak yaprağı alam, bayrak yaprağı kın alanı ve başak alam gibi morfofizyolojik özellikler incelenmiştir. Stepwise regresyon analizi, korelasyon katsayıları ve bayrak yaprağı uzaklaştırma sonuçlarına göre bayrak yaprağı boğum aralığı kısa buna karşın geniş bir alana sahip bayrak yapraklı ve başaklı bitkilerin verimli olabileceği saptanmıştır. Bayrak yaprağı alanı için dominant, buna karşın başak alanı için eklemeli gen etkilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Erken döl kuşaklarında başak alanı için yapılacak seleksiyonun başarılı olabileceği sonucuna varılmıştır.
Grain yield per ear and morpho-physiologic flag leaf properties such as flag leaf area, flag leaf sheath area, and spike area were studied in a 8 x 8 half diallel population in bread wheat. Stewise regression analysis, correlations between characteristics and flag leaf removal indicated that plants with short flag leaf internode, and larger flag area and spike area could be higher yielding. Diallel analysis suggested that dominance gene effects for flag leaf area and additive gene effects for spike area were significant. Finally, selection for spike area at early generation would be recommended in further breeding studies.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/48
http://hdl.handle.net/11607/2400
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-149-1-PB.pdfMakale Dosyası80.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.