Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2394
Title: Türkiye’de 6360 sayılı yasa ile yeni kurulan büyükşehir belediyeleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi örneği
Other Titles: Newly established metropolitan municipalities in Turkey with the law no. 6360: Manisa Municipality example
Authors: Ökmen, Mustafa
Arslan, Recep
TR4120
TR117174
Celal Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
Keywords: Büyükşehir Belediye Sistemi
Belediye
Manisa Büyükşehir Belediyesi
6360 Sayılı Yasa
Municipality Policy
Municipality
Manisa Municipality
Law Number 6360
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Ökmen, M., Arslan, R. (2014). Türkiye’de 6360 sayılı yasa ile yeni kurulan büyükşehir belediyeleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 88-101.
Abstract: Hızlı kentleşme sonucunda büyük kentlerin daha çok büyümesi belediye sınırları dışında düzensiz ve plansız gelişmelere yol açınca, Türkiye’de büyükşehirlerin yönetiminde özel modeller arayışı güncellik kazanmıştır. Bu bağlamda 1984 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara; 1986 yılında Adana; 1987 yılında Bursa, Konya, Gaziantep; 1988 yılında Kayseri; 1993 yılında Samsun, Diyarbakır, Erzurum, İzmit (Kocaeli), Eskişehir, Mersin ve Antalya; 2000 yılında da Sakarya (Adapazarı) Belediyeleri; büyükşehir belediyelerine dönüştürülmüştür. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı 29’a çıkarılmıştır. 6360 sayılı yasa ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, K. Maraş, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinin belediyeleri büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. 2013 yılının Mart ayında çıkarılan 6447 sayılı yasa ile Ordu ili de büyükşehir statüsüne kavuşmuş böylece bu yasaların 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30’a yükselmiştir. Bu çalışmada 6360 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuş olan Manisa’nın genel tanıtımı (yerleşim, nüfus, gelişmişlik vb. açılardan) yapılmakta, kentin mekânsal gelişimi, kentte belediyeciliğin tarihi gelişimi, kentin büyükşehir olma süreci, kentin büyükşehir olması sonrasındaki durum ortaya konulmaktadır.
In search of specific models in management of metropolitan municipalities in Turkey has gained popularity in consequence of further expansion of big/large cities rather outside the municipal boundaries due to rapid urbanization leads irregular and unplanned development. In this context, İstanbul, İzmir and Ankara in 1984; Adana in 1986; Bursa, Konya, Gaziantep in 1987; Kayseri in 1988; Samsun, Diyarbakır, Erzurum, İzmit (Kocaeli), Eskişehir, Mersin and Antalya in 1993, and Sakarya (Adapazari) Municipalities in 2000 was converted to metropolitan municipalities With the law numbered 6360 enacted in 2012, the number of metropolitan municipalities which was 16 has been increased to 29. With Law Number 6360, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, K. Maras, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa and Van Sanliurfa and Van provinces gained the status of metropolitan municipalities. With the law numbered 6447 issued in March of 2013, Ordu has also gained the status of metropolitan so with these laws go into effect on March 30, 2014 the number of metropolitan municipalities in Turkey has increased to 30. In this study, with the enactment of Law Number 6360, general presentation (in terms of settlement, population, development and etc.) of Manisa which has gained the status of metropolitan municipality is made and spatial development of the city, municipal development in the city's history, the city's process of becoming metropolitan, after that the city's metropolitan status is presented.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177648
http://hdl.handle.net/11607/2394
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177648-5000309049-1-PB.pdfMakale Dosyası1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.