Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2393
Title: Malatya Büyükşehir Belediyesi : arakentten bütünkente bir dönüşüm hikâyesi
Other Titles: Malatya metropolitan municipality: transformation story from precity to entire city
Authors: Demiral, Berkan
Evin, Hakan
TR18085
TR43736
Trakya Üniversitesi
Keywords: Büyükşehir Belediyesi
Bölgesel Kalkınma
Kent Planlaması
Nüfus Büyüklüğü
Metropolitan Municipality
Regional Development
Urban Planning Scheme
Population Size
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Demiral, B., Evin, H. (2014). Malatya Büyükşehir Belediyesi : arakentten bütünkente bir dönüşüm hikâyesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 77-87.
Abstract: Malatya kenti Anadolu’nun kuzeyi ile güneyini, batısı ile doğusunu birleştiren bir kavşak noktasındadır. Bu nedenle tarihin ilk dönemlerinden beri hep stratejik bir yerleşim merkezi durumunda olmuştur. Cumhuriyet döneminde de bu nedenle öncü sanayiler bu kente kurulmuş ve bölgesel kalkınmanın da yardımcısı olması hedeflenmiştir. Ancak kentin hinterlandındaki diğer kentlerden beslenememesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı beklenen büyümeyi (ekonomik, demografik vb.) gerçekleştirememiştir. Geçen süreç içerisinde merkezi yönetimin son dönemlerdeki politikalarıyla kente büyükşehir statüsü verilmiştir. Yalnızca nüfus büyüklüğüne dayalı olarak alınan bu kararın ne gibi etkileri olacağı bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada yapılan tesbitler yalnızca Malatya kentine değil bu yasadan yararlanan diğer kentler için de geçerli olabilecek unsurları içermektedir.
The city of Malatya is at the crossroads uniting the North and South and the West and the east of Anatolia. That’s why it has always been a strategic center of settlement since the early history. The Pioneer industries were established in this city and they were aimed to support the regional development in the Republican Period because of the reason mentioned above. But the city did not achieve the expected growth growth (economic, demographic etc.) because of the reasons that it wasn’t subsidized by the other cities in its hinterland and etc. In the meantime, the city has taken the statue of metropolitan municipality as a result of central government politics. The effects of this decision made by only taking the population into consideration will be the focus of this study, the findings of this study is not only about the city of Malatya but they also contain factors that are current for the other cities benefiting from the law.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177647
http://hdl.handle.net/11607/2393
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177647-5000309048-1-PB.pdfMakale Dosyası783.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.