Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2392
Title: Hatay Büyükşehir Belediyesi
Other Titles: Hatay metropolitan municipality
Hatay Metropolitan Municipality
Authors: Adıgüzel, Şenol
TR154216
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Keywords: 6360 Sayılı Yasa
Büyükşehir Belediyesi
Hatay İli
Hatay Büyükşehir Belediyesi
The Law Number 6360
Metropolitan Municipality
Hatay Province
Hatay Metropolitan Municipality
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Adıgüzel, Ş. (2014). Hatay Büyükşehir Belediyesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 54-76.
Abstract: 6360 sayılı Yasa kapsamında kurulanlarla birlikte, Türkiye’de büyükşehir belediyesi sayısı otuza yükselmiştir. Yeni yasa, büyükşehir belediyelerinin sınırını ilin mülki sınırları ile örtüştürmüştür. Hatay Büyükşehir Belediyesi de 6360 sayılı Yasa ile kurulmuş olan büyükşehir belediyelerinden biridir. Hatay’da büyükşehir kurulması ile ilde yeni bir yönetsel yapı ortaya çıkmıştır. İlde büyükşehir belediyesi kurulmasının yönetsel etkilerinin yanı sıra siyasal, mali, kentsel ve sosyal etkileri de söz konusudur. Özellikle büyük ilçelerin bölünmesi yöntemiyle yeni ilçelerin kurulması ve bazı ilçelerin sınırlarının değiştirilmesinin önemli siyasal etkileri olmuştur. Bu siyasal etkiler 2014 Yerel Seçimlerinde somut olarak ortaya çıkmıştır. Hatay’da büyükşehir belediyesi kurulmuş olmasının ilin gelişimi, altyapı sorunları, kentsel alanların planlanması vb. gibi konularda katkılarının ne yönde olacağı, gelecek dönemlerdeki uygulama süreci içerisinde görülecektir.
The number of metropolitan municipalities in Turkey has increased to thirty in the context of the law number 6360 together with newly established. The new law has overlapped the metropolitan municipal borders with the provincial borders. Hatay metropolitan municipality is also one of newly established metropolitan municipalities under the law number 6360. A new administrative structure has emerged in the province after becoming the metropolitan municipalities of Hatay. Not only the administrative effects of the law in the province, it has been also observed that there are political, financial, urban and social effects in the agenda. In particular, after the foundation of new districts thanks to the way of dividing of large districts, and the alteration of some districts’ border have caused the significant political effects. These political effects have been concretely appeared in the results of the 2014 local election in Turkey. To what extent the formation of a metropolitan municipality in Hatay will contribute to the issues of development, infrastructure, and the planning of urban area so others are to be seen in practice in the following periods.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177646
http://hdl.handle.net/11607/2392
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177646-5000309047-1-PB.pdfMakale Dosyası1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.