Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2391
Title: Denizli kenti ve ilinde yönetsel ölçek arayışları (1975-2014): dört bütünşehir (belediyesi) söylemi / tasavvuru (2001-2014) ve büyükşehir belediyesi statüsü (2012-2014)
Other Titles: Managerial scale quests ın Denizli city and province (1976-2014): four unicity (muiicipality) discourses and conceives (2001-2014) and greater / metropolitan municipality status (2012-2014) law no. 6360 and effects
Authors: Özgür, Hüseyin
TR3803
Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Keywords: Bütünşehir
(5026, 5216, 5393, 5747, 6360, Sayılı) Kanunlar
Büyükşehir Belediyesi Statüsü
Kentsel Alan Yönetimi
Yerel Yönetim Ölçeği
Kent Ölçeği
Yerel Kamu Hizmeti
İlçe
Pamukkale
Denizli
Unicity
United City
Laws (Numbered 5026, 5216, 5393, 5747, 6360)
Greater / Metropolitan Municipality Status
Management Of Urban Areas
Local Government Scale
Optimum Urban Scale
Local Government Services
County / District
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Özgür, H. (2014). Denizli kenti ve ilinde yönetsel ölçek arayışları (1975-2014): dört bütünşehir (belediyesi) söylemi / tasavvuru (2001-2014) ve büyükşehir belediyesi statüsü (2012-2014). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 30-53.
Abstract: Merkez İlçedeki 34 köy 1976 yılında Denizli Belediyesine mücavir alandaki köy olarak bağlanmıştı. Mücavir alan uygulaması gevşek bir bütünleştirme süreci olup köylerin belediyeleşmesiyle tersine çevrilebilir. 1989-1999 döneminde Denizli Belediyesinin mücavirindeki köylerin çoğu belediyeleşmiştir. Genelde birkaç köy birleşerek Merkez İlçede 17 yeni belediye kurulmasıyla idari parçalanma olmuştu. 1993-2000 döneminde yoğunlaşan ve 2012 sonuna kadar devam eden büyükşehir belediyesi kurma çabalarında 2000 yılı sonunda umut iyice azalmıştı. 2001 yılında 14 belediyenin gönüllü katılımı ve kısa ömürlü bir üst meclis denemesine geçilmişti. Dönemin Belediye Başkanı Ali Aygören’in bu tasavvuru ve çabasıyla bütünşehir terimi Türkiye’de de ilk kez kullanıldı. 2001-2014 döneminde, Denizli’de dört, 5216 ve 5390 sayılı Kanunlarla özellikle 2004-2005 yıllarında Denizli dışında bir, toplamda beş farklı bütünşehir belediyesi tasavvuru ve söylemi bulunmaktadır. Bu çalışmada genelde Türkiye özelde ve özellikle Denizli için bütünşehir (belediyesi) söylemleri ve tasavvurları hikâye ve analiz edilmektedir. Denizli dışındaki bütünşehir ve benzeri söylemler ve düzenlemelerin ele alınışının amacı Denizli’deki bütünşehir tasavvurlarını daha iyi anlamak ve analizlerde bütünlük sağlamaktır.
The 34 villages in Central District were connected as a village in contiguous area in Denizli in 1976. Application of contiguous areas is a loose integration process and could be reversed with municipalization of villages. Most of villages in the contiguous area in the municipality of Denizli become municipality in the 1989- 1999 period. With the establishment of 17 new municipalities in the Central District by combining some villages into a municipality had caused the administrative fragmentation. Efforts of establishing metropolitan municipality for Denizli were strengthened in the years of 1993-2000 and continued till the end of 2012; but hopes for this issue had decreased in the end of 2000. In 2001, it has been applied a short-lived upper council trial with the voluntary participation of 14 municipalities. The term unicity or united city (bütünşehir) was first used with efforts and conceives of Mayor Ali Aygören. In 2001-2014 term, four in Denizli, one out of Denizli, and totally five unicity municipality conceives and discourses have been observed in Turkey. In this paper, unicity discourses and conceives for Turkey in general and Denizli in particular is narrated and analyzed. The purpose of examining unicity and other similar discourses and regulations outside of Denizli is for the sake of better understanding unicity conceives in/for Denizli and ensuring integrity of the analysis.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177645
http://hdl.handle.net/11607/2391
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177645-5000309046-1-PB.pdfMakale Dosyası1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.