Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2390
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSevinç, Ecem Buse-
dc.contributor.authorÖzdemir, Şelale-
dc.date.accessioned2016-03-11T11:04:11Z-
dc.date.available2016-03-11T11:04:11Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationSevinç, E.B., Özdemir, Ş. (2015). Turkey’s local responses to globalization: the emergence of new actors as state-level security threats. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(3),36-47.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4996-
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000176637/5000160385-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2390-
dc.description.abstractThis paper aims to challenge the scope of security problems in Turkey, emerged by the globalization process and the integration into global networks. More precisely, the goal is to show that after globalization, the threat perception has changed because globalization aimed to reduce state level security problems; however, its nature caused the threat of internally rising minor groups. The working hypothesis is that if the Turkish state develops a people-based policy to make citizens more active in policy making process, it seems more possible to cope with state-level security challenges of globalization. Accordingly, the paper is divided into three sections. In the first section, this paper briefly explains the early effects of globalization process and the responses by Turkey, within the context of the debates over the minimization of the state, privatization and restructuring the state. In the second section, it is introduced that the emergence of new actors, who change the previous understanding of the benevolent state, as reflection of globalization on Turkey has led to the new interpretation of security and domestic threats. In the third section, alternative solutions to the security challenges proceeded from globalization in Turkey are discussed in order to enable Turkey to pass through this process with minimum injury.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye’de küreselleşme süreci ve küresel ağlarla bütünleşme sonucu meydana gelen güvenlik sorunlarının kapsamını irdelemektedir. Daha derinlemesine bir ifadeyle, küreselleşmenin devlet düzeyindeki güvenlik sorunlarını azaltmasına rağmen kendi doğal oluşumunda ülke içinde yükselen ikincil gruplarının tehdidine neden olmasından ötürü tehdit algısının değiştiğini göstermeyi hedeflemektedir. Çalışmanın hipotezi ise Türk devletinin, vatandaşları karar alma sürecinde daha aktif hale getirmek için halk-tabanlı bir politika geliştirmesi halinde küreselleşme kaynaklı devlet düzeyindeki güvenlik sorunları ile başa çıkmasının daha mümkün olacağını ileri sürmektedir. Bu doğrultuda araştırma, üç ana bölüm altında incelenmektedir. Birinci bölümde, küreselleşme sürecinin erken etkileri ve Türkiye’nin bu etkilere verdiği karşılıklar, devletin küçülmesi, özelleştirme ve devleti yeniden yapılandırma bağlamında ele alınmaktadır. İkinci bölümdeküre, var olan “devlet baba” anlayışını değiştiren yeni aktörler ve bu aktörlerin küreselleşmenin bir yansıması olarak Türkiye’de güvenlik ve iç tehdit kavramlarına getirdiği yeni yorum açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’nin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için gerekli olan alternatif çözüm önerileri tartışılmaktadır.tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGlobalizationtr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectSecurity Threatstr_TR
dc.subjectState Authoritytr_TR
dc.subjectPeople-Based Policytr_TR
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectGüvenlik Tehditleritr_TR
dc.subjectDevlet Otoritesitr_TR
dc.subjectHalk-Tabanlı Politikatr_TR
dc.titleTurkey’s local responses to globalization: the emergence of new actors as state-level security threatstr_TR
dc.title.alternativeTürkiye’nin küreselleşmeye verdiği yerel tepkiler: devlet düzeyindeki güvenlik tehditleri olarak yeni aktörlerin oluşumutr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR134258tr_TR
dc.contributor.authorIDTR198028tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Kamu Yönetmi Bölümütr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage36tr_TR
dc.identifier.endpage47tr_TR
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000176637-5000316572-1-PB.pdfMakale Dosyası503 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.