Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2388
Title: Osmanlı iktisadi modernleşmesinde liberal tezler
Other Titles: Liberal theses on ottoman economic modernization
Authors: Odabaşı, Levent
TR114227
Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Keywords: Osmanlı İmparatorluğu
Liberalizm
Serbest Ticaret
Mülkiyet
The Ottoman Empire
Liberalism
Free Trade
Property
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Odabaşı, L. (2014). Osmanlı iktisadi modernleşmesinde liberal tezler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 76-86.
Abstract: Osmanlı Devleti, tarih sahnesine çıktığı günden yıkılışına denk düşen döneme kadar çeşitli fikirsel akımların kendi bünyesindeki tezahürlerine ev sahipliği yapmıştır. Özellikle, İmparatorluğun 19. yüzyılda içinde bulunduğu durum, tam da bu çağa özgü siyasi ve iktisadi akımların ve düşünme şekillerinin kendi etkisini oldukça sert bir biçimde ifade ettiği ve hem imparatorluk hem de toplumlar nezdinde karşılık bulduğu bir ana denk düşmekteydi. Bu minvalde, Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecine eşlik eden ve henüz nüve halinde olan iktisadi liberalizm anlayışı, bu çalışmanın odak noktası olmuştur. Bu çerçevede, Osmanlı yönetim kademesinde bulunan kişiler ve önemli tarihi şahsiyetler temel referans noktası teşkil edecektir.
From the time of getting on the stage of the history, to the period of downfall The Ottoman Empire hosted the manifestations of various currents of thoughts. Especially, in the 19th century, the situation of the Empire coincided with the time in which, the political and economic currents and the ways of thinking expressed their impacts strongly and by the Empire and the communities they were internalized. In this context, the focal point of this paper is the concept of economic liberalism which accompanied the modernization of the Ottoman Empire and was just a seed then. Also in this scope, the persons in the ruling layer of the Empire and historically significant individuals are the main reference points.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177643
http://hdl.handle.net/11607/2388
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177643-5000309044-1-PB.pdfMakale Dosyası631.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.