Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2387
Title: 6360 sayılı kanun ve Aydın’a etkileri
Other Titles: Law no. 6360 and effects on Aydın
Authors: Genç, Fatma Neval
TR104743
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Keywords: 6360 Sayılı Yasa
Büyükşehir Belediyesi
Aydın
Law No.6360
Metropolitan Municipality
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Genç, N. F. (2014). 6360 sayılı kanun ve Aydın’a etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 1-29.
Abstract: Bu makalede, 6360 sayılı yasayla büyükşehir belediyesi statüsü kazanan Aydın kenti için yasanın getirdiği yeni durum kamu yönetimi disiplini perspektifinden incelenmektedir. Makalede öncelikle 6360 sayılı yasa ile getirilen yeni düzenleme ana hatlarıyla incelenmekte ve buna ilişkin değerlendirmeler ele alınmaktadır. Makalede ikinci olarak Aydın kentinin genel özellikleri, kentsel gelişim süreci, kentleşme yapısı üzerinde durulmakta ve ardından 6360 sayılı yasayla büyükşehir olan bu kentsel alanda yeni düzenlemeyle ortaya çıkması muhtemel yönetim sorunları ve çözüm alternatifleri ele alınmaktadır. Ulusal literatür, yerinde incelemeler, birincil ve ikincil veriler ile yerel/bölgesel gazete haberleri, raporlar tespit ve analizler için kullanılmaktadır.
In this article, for the city of Aydın which is gained the status of the metropolitan municipality with the help of Law No 6360, the new state of law is examined from the perspective of public administration discipline. In the article, first the new regulation incidented to the Law 6360 is examined in general terms and related assessments are discussed. Secondly, in the article, general characteristics of Aydın, the process of urban development and urbanization structure are mentioned and then the management problems which are likely to occur with this new arrangement and alternative solutions are discussed. National literature, site visiting, local/national newspaper articles with primary and secondary data and reports are used for identification and analyzes.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177644
http://hdl.handle.net/11607/2387
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177644-5000309045-1-PB.pdfMakale Dosyası2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.