Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2386
Title: Aydın koşullarında farklı sulama yöntemleri ve sulama programlarının pamukta kütlü kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different irrigation methods and irrigation regimes on cotton fiber quality in Aydın province
Authors: Yılmaz, Ersel
Dağdelen, Necdet
Sezgin, Fuat
Gürbüz, Talih
TR148364
TR2802
TR3102
TR148362
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Keywords: Pamuk
Lif Kalitesi
Sulama Yöntemleri
Su Düzeyi
Cotton
Fiber Quality
Irrigation Methods
Irrigation Levels
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Yılmaz, E., Dağdelen, N., Sezgin, F., Gürbüz, T. (2005). Aydın koşullarında farklı sulama yöntemleri ve sulama programlarının pamukta kütlü kalitesi üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 17-22.
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 1998,1999 ve 2000 yıllarında yürütülen bu çalışmada, pamukta farklı sulama yöntemi ve su düzeylerinin kütlü kalitesi özellikleri (lif inceliği, lif uzunluğu, lif mukavemeti, çırçır randımanı ve 100 tohum ağırlığı) üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, üç tekerrürlü ve iki faktörlü split plot deneme desenine göre kurulmuştur. Denemelerde uzun tava, karık ve damla olmak üzere üç sulama yöntemiyle, her sulamada bitki etkili kök derinliğindeki eksik nemin %100, %66, %33'ünün karşılandığı sulama konularının üç su düzeyi incelenmiştir. Araştırmada sulamalar, pamuk bitkisinin sulama yönünden kritik olarak kabul edilen tarak oluşumu, çiçeklenme, koza oluşumu ve kozaların açılmaya başlama dönemi olmak üzere dört dönemde yapılmıştır. Kalite özellikleri kullanılarak yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, gerek sulama yöntemi gerekse su düzeyinin, her üç yılda da lif mukavemeti, lif uzunluğu, çırçır randımanı ve 100 tohum ağırlığı üzerine etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. Araştırmada konulara uygulanan sulama suyu miktarı 181.0 mm - 798.6 mm arasında değişmiştir. Diğer taraftan elde edilen bitki su tüketimi değerleri ise 357.0 mm -1037.7 mm arasında değişmiştir.
This research was conducted to determine the effect of different irrigation methods and levels on quality parameters (fiber thickness, fiber lenght, fiber strenght, fiber percentage and 100 seed weight) of cotton in the Research andApplication Farm of Faculty ofAgriculture atAdnan Menderes University during the years of 1998, 1999 and 2000. Experiment was setup in split plot design with two factors and three replications. In the trials, three irrigation methods (border, furrow and trickle) and three irrigation levels (% 100,%66, %33), that covers of the deficient moisture in the crop root zone were investigated. In this study, the application of irrigation were done an four specific growth stages which are very sensitive to water stres of cotton ; bud formation, flowering , boll formation and opennig of boll stages. According to the research results, irrigation methods and irrigation levels were both significantly affected the fiber strenght, fiber lenght, fiber percentage and 100 seed weight in three years. The amounts of applied irrigation water ranged between 181.0 - 798.6 mm. Seasonal water consumption values ranged between 357.0mm and 1037.7mmin irrigation treatments.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/47
http://hdl.handle.net/11607/2386
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-148-1-PB.pdfMakale Dosyası89.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.