Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2385
Title: İklim değişiklikleri ve pamuk
Other Titles: Climatic changes and cotton
Authors: Ünay, Aydın
Başal, Hüseyin
TR148365
TR24645
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Ünay, A., Başal, H. (2005). İklim değişiklikleri ve pamuk. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 11-16.
Abstract: 21. yüzyılın ikinci yarısında karbondioksit miktarının iki katına çıkacağı ve karbondioksit başta olmak üzere diğer sera gazlarındaki artışların özellikle sıcaklık gibi iklimsel parametreleri etkileyeceği varsayılmaktadır. Türkiye bu değişikliklerden en fazla etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir. Pamuğun da içerisinde yer aldığı C3 bitkilerinin olası iklim değişikliklerinden daha fazla etkileneceği belirtilmiştir. Artan CO2 içeriğinin pamukta ışık kullanım etkinliğini artırdığı ortaya konulmuştur. Fotosentez etkinliği için 26-28 oC sıcaklığın optimum olduğu ve 30 oC 'nin üzerindeki sıcaklıklarda ise klorofil birikiminin azaldığı belirtilmiştir. Koza üretim etkinliği 30 oC' ye kadar artmakta ancak bu sıcaklıktan sonra hızla azalmaktadır.Koza tutumu için 32 oC sıcaklık üst sınırdır ve bu sıcaklığın üzerinde koza silkmesine bağlı olarak verim olumsuz etkilenmektedir.
It is estimated that atmospheric CO concentration will be doubled and subsequently this will affect climatic parameters such as temperature in the latter of half of the 21 century. Turkey has been indicated as one of the most affected countries. It is said that climatic changes have more effect on C plants such as cotton. Increased CO level, also, will cause to increase in radiation use efficiency in cotton. The optimum temperature for photosynthesis efficiency is 26 28 C, but upper 30- C temperature leads to decrease in chlorophyll accumulation. Fruit production efficiency increased as temperatures increased to 30°C, then declined rapidly at temperatures above 30 C. The upper limit for cotton fruit survival is approximately 32°C and higher temperature negatively affect cotton yield due to the boll abscission.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/46
http://hdl.handle.net/11607/2385
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2005 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-147-1-PB.pdfMakale Dosyası97.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.