Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2382
Title: Sarılop incir çeşidinde farklı üretim uygulamalarının fidan kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: Effect of different planting applications on nursery plant quality of sarilop fig cultivar
Authors: Dolgun, Oğuz
Tekintaş, Ekmel
Seferoğlu, Güner
Şahin, Nazif
TR115416
TR8252
TR8101
Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu
Keywords: İncir
Fidan Üretimi
Malç
Fig
Nursery Plants Productions
Mulch
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Dolgun, O., Tekintaş, E., Seferoğlu, G., Şahin, N. (2004). Sarılop incir çeşidinde farklı üretim uygulamalarının fidan kalitesi üzerine etkileri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,1(1),19-22.
Abstract: Bu araştırma; Sarılop incir çeşidinde 6 farklı dikim şeklinin fidan kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular bir bütün olarak ele alınıp, açıktaki ve örtü altındaki uygulamalar karşılaştırıldığında, toprak neminin ve sıcaklığının korunduğu, yabancı ot gelişiminin engellendiği ve bu nedenlerle bitki gelişiminin daha iyi gerçekleştiği malç örtülü dikim şeklinin hem fidan sayısı hemde fidan özellikleri bakımından daha iyi sonuçlar verdiği ve bu nedenle de daha kaliteli incir fidanı yetiştirmek amacıyla önerilebileceği sonucuna varılmıştır.
This research was carried out to determine effect of 6 different planting methods on nursery plant quality . According to research results, the better development and quality were obtained by using mulch applications in planting cuttings and using mist system on benches in high polyethylene tunnels because mulching maintains soil humudity and soil temperature, prevents weed growth and mist system increases air humudity under polyethylene tunnels. As a result of research, using that using mulch cover is recommended in polyethylen tunnels for production of better quality fig nursery plants.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/3/pdf
http://hdl.handle.net/11607/2382
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2004 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-20-1-PB.pdfMakale Dosyası60.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.