Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2381
Title: 9x9 yarım diallel melez mısır populasyonlarında bazı tarımsal özelliklerin kalıtımı
Other Titles: Inheritance of some agronomical characters in a 9x9 half-diallel maize populations
Authors: Başal, Hüseyin
Ünay, Aydın
Konak, Cahit
TR24645
TR148365
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Keywords: Mısır
Diallel Analiz Ve Kalıtım Derecesi
Maize ( l.)
Diallel Analyses and Heritability
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Başal, H., Ünay, A., Konak, C. (2004). 9x9 yarım diallel melez mısır populasyonlarında bazı tarımsal özelliklerin kalıtımı.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,1(1),13-18.
Abstract: Dokuz kendilenmiş mısır hattı ve bunların 36 F melez genotipine ait veriler Jinks-Hayman diallel analiz yöntemine göre değerlendirilmiştir. Koçan uzunluğu ve koçanda dane sayısı için dominant; koçan çapı ve bin dane ağırlığı için ise hem dominant hem de eklemeli gen etkilerinin önemli olduğu saptanmıştır.Wr,Vr grafikleri ve (H /D) değerlerinden, incelenen tüm özellikler için üstün dominantlığın söz konusu olduğu görülmüştür. Kalıtım dereceleri ve diğer genetik parametre tahminleri dikkate alındığında, koçan çapı ve bin dane ağırlığı için erken generasyonlarda uygulanacak seleksiyonun daha etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Bitki boyu ve bin dane ağırlığı için DNB, koçan çapı, koçan uzunluğu ve koçanda dane sayısı içinW552 hatlarının uygun anaçlar olduğu belirlenmiştir.
Data obtained from 9 inbred maize lines and their 36 F crosses were analyzed by using Jinks-Hayman diallel analysis method. Dominance gene effect was significant for plant height, ear length and the number of kernel per ear; and both additive and dominance gene effects were found to be significant for ear diameter and 1000-kernel weight.Wr, Vr graphics and the values of (H /D) showed that over-dominance was present for all investigated characters. Estimation of inheritance and the other genetic parameters from diallel analysis indicated that early generation selection for ear diameter and 1000-kernel weight would be effective. It was concluded that DNB for plant height and 1000-kernel weight;W552 for ear diameter, ear length and the number of kernel per ear would be suitable parents in the future breeding programme.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/2/pdf
http://hdl.handle.net/11607/2381
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2004 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-17-1-PB.pdfMakale Dosyası67.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.