Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2379
Title: Büyük Menderes havzası pamuk ekim alanlarında üreticilerin zararlılara karşı yaptıkları kimyasal mücadele uygulamalarının genel değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of chemical applications applied by the growers against insects in the cotton fields of Büyük Menderes Valley (Turkey)
Authors: Gençsoylu, İbrahim
Başpınar, Hüseyin
TR11158
TR13111
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Keywords: Pamuk
Kimyasal Uygulamalar
Büyük Menderes Havzası
Cotton
Chemical Applications
Büyük Menderes Valley
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Gençsoylu, İ., Başpınar, H. (2015). Büyük menderes havzası pamuk ekim alanlarında üreticilerin zararlılara karşı yaptıkları kimyasal mücadele uygulamalarının genel değerlendirilmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1(1),7-14.
Abstract: Çalışma, 2001 yılında pamuk hasadından sonra Büyük Menderes Havzası içerisinde pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Söke, Koçarlı, Nazilli (Aydın) ve Sarayköy (Denizli) ilçelerinde ve bu ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında her ilçeden 100 olmak üzere toplam 400 üreticiye kimyasal mücadele uygulamaları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Böylece bu çalışmada, pamuk ekim alanlarında üreticilerin zararlılara karşı uyguladıkları kimyasal mücadele hakkında bilgi toplamak ve toplanan bu bilgileri değerlendirerek yapılan yanlış uygulamalara değinmek ve ayrıca çözüm önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Büyük Menderes Havzasında üreticilerin büyük bir çoğunluğunun hiçbir tarım kuruluşuna başvurmadan ve bilgi almadan, gerekmediği halde bilinçsiz bir şekilde kimyasal mücadeleye başvurduğu saptanmıştır. Bu uygulamalar devam ederse, yakın bir gelecekte doğal dengenin daha da çok bozulacağı ve bilinen çevre sorunlarının gittikçe artacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu gibi yanlış uygulamaların önlenmesi amacıyla çalışma sonunda gerekli görülen öneriler yapılmıştır.
The study was conducted at the villages of Söke, Koçarlý, Nazilli, (Aydýn) and Sarayköy (Denizli) where the highest cotton production was obtained in Büyük Menderes Valley in 2001 cotton growing season. During inquiry a hundred questions about chemical applications against cotton insects for each location and totally 400 cotton growers were interviewed. The aim of this study was to determine the evaluation of chemical applications applied by the growers, discuss misapplications and provide the solution. As a result, it was determined that the growers in the Valley continued chemical applications without paying attention on insect's population and have not applied to Agricultural stuffs for information. If this kind of applications was going on in the future, it was thought that the environmental problems would be increased. Therefore, some advices were given to prevent misapplication of chemicals in the study
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/1/pdf
http://hdl.handle.net/11607/2379
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2004 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-14-1-PB.pdfMakale Dosyası90.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.