Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2376
Title: Juniperus oxycedrus macrocarpa çeliklerinde adventif kök oluşumunun anatomik ve histolojik olarak incelenmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on anatomical and histological investigations on adventitious root formation in juniperus oxycedrus subps macrocarpa cuttings
Authors: Tekintaş, Ekmel
Şirin, Uğur
TR8252
TR113168
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
Keywords: Anatomik
Adventif Kök
Kök Oluşumu
Juniperus Oxycedrus Subsp Macrocarpa
Anatomical
Adventitious Root
Root Formation
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Tekintaş, E., Şirin, U. (2004). Juniperus oxycedrus macrocarpa çeliklerinde adventif kök oluşumunun anatomik ve histolojik olarak incelenmesi üzerine bir araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,1(1),41-45.
Abstract: Uniperus oxycedrus macrocarpa subsp. çelikleri üzerinde yürütülen araştırmada çeliklerde adventif kök oluşumunun izlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, köklenmenin seyrini incelemek amacı ile perlit ortamına dikilen çeliklerden 4., 8.,12. ve 16. haftalarda alınan örnekler üzerinde incelemeler yapılmıştır. Sonbahar döneminde dikilen çeliklerde adventif kök oluşumuna ilişkin herhangi bir hücre farklılaşması ve kök primordiası oluşumu görülmezken çelik tabanında yoğun bir kallus dokusu gelişimi olduğu saptanmıştır. ılkbahar döneminde ise bilezik alma uygulaması yapılan çeliklerde dikimden itibaren 4. haftada ve 16. haftada alınan örneklerde, kök primordiyumu gelişimi olduğu görülmüştür. Adventif kök hücrelerinin ilk çıkışının kambiyumun hemen dış tarafından ve floem dokusu içinden yoğun bir hücre farklılaşması şeklinde geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca sklerankimatik halkların bu türe özgü olarak oldukça fazla sayıda olduğu belirlenmiştir.
In this research, the investigation of adventive root formation of Junýperus oxycedrus subsp. macrocarpa cuttings was aimed. The samples taken from the cuttings planted in perlit during 4., 8., 12., and 16. week to observe the rooting progress. While any cell differentiation and root primordium formation was not seen for adventitious root formation in the cuttings planted in autumn period, a dense callus formation was observed at the base of cuttings. In the spring, the root primordium development was noted in those 4 and 16 week samples that were exposed to girdling treatment. The first emergence of adventitious root cells was determined from outer section of the cambium and from inside of the floem tissue as a dense cell differentiation. Furthermore, numerous scleranchimatic whorls were reported specific to this species.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/7/pdf
http://hdl.handle.net/11607/2376
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2004 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-33-1-PB.pdfMakale Dosyası236.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.