Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2374
Title: Farklı yöntemlerin Ege ekotipi (A.m.Anatolica) ve Kafkas (A.m.aucasica) x Ege melezi balarılarının arı sütü verimleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different methods on royal jelly yields of Aegean ecotype (A.m.Anatolica) and Caucasica (A.m.aucasica) x Aegean crossbred honey bee colonies
Authors: Karacaoğlu, Mete
Kösoğlu, Mustafa
Koç, Aytül Uçak
TR3334
TR15429
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Keywords: Bal Arısı Ekotipleri
Arı Sütü Üretimi
Plastik Yüksük Ve Balmumu Yüksük
Honeybee Ecotypes
Royal Jelly Production
Plastic and Bee Wax Cup
Issue Date: 2004
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Citation: Karacaoğlu, M., Kösoğlu, M., Koç, A.Uçak. (2004). Farklı yöntemlerin Ege ekotipi (A.m.Anatolica) ve Kafkas (A.m.aucasica) x Ege melezi balarılarının arı sütü verimleri üzerine etkileri.Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,1(1),29-33.
Abstract: Araştırma, Ege Bölgesi koşullarında bölge bal arısı ekotipi Ege ( ) ve Kafkas ( ) x Ege ( melez gruplarında balmumu ve plastik yüksük kullanımının ve farklı sayıda (40, 60 ve 80 adet) larva aşılamanın arı sütü verimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Ege ekotipi koloni grubu, Kafkas x Ege melezi koloni grubuna göre aşılama randımanı (% 68.96 3.42 ve%61.86 3.79 ), bir yüksükteki arı sütü miktarı (32412.8 ve 29911.7 mg), ve toplam arı sütü miktarı (228.211.8 ve 196.114.6 g) bakımından yüksek ve farklı bulunmuştur (P< 0.01). Denemede, yüksük tipi bakımından aşılama randımanı, bir yüksükteki arı sütü miktarı ve toplam arı sütü miktarları benzer bulunmuştur. Araştırmada, aşılanan yüksük sayısı artıkça aşılama randımanının düştüğü ancak kolonilerin toplam arı sütü üretimlerinin arttığı saptanmıştır.
This research was conducted to determine the royal jelly production of Aegean ( ) and Caucasica ( ) x Aegean crossbred honeybee colonies in the conditions of South Aegean region. In addition to that the effects of bee wax and plastic cups on the production by grafting 40, 60 and 80 numbers of larvae in each group, was also determined. The average acceptance rate (68.96 3.42 % and 61.86 3.79 %), amount of royal jelly in a cup (32412.8 and 29911.7 mg) and total colony yields of royal jelly (22811.8 and 196.114.6 g) were higher in Aegean ecotype than x Aegean crossbred, respectively. The differences between the colonies for cup types, the average acceptance rate, total colony yield and amount of royal jelly in a cup were found insignificant. As the number of grafted larvae increased, the rate of acceptance of colonies decreased, but the total royal jelly production of colonies was increased.
URI: http://www.dergi.adu.edu.tr/ziraatdergi/index.php/ziraatdergi/article/view/5/pdf
http://hdl.handle.net/11607/2374
ISSN: 1304-7787
Appears in Collections:2004 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-26-1-PB.pdfMakale Dosyası65.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.