Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2371
Title: Büyükşehir olma sürecinde bir kent: Ordu
Other Titles: The city in the process of becoming a metropolitan: Ordu
Authors: Atabeyoğlu, Ömer
TR107778
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Keywords: Ordu
Büyükşehir Belediyesi
Kent
Metropolitan Municipality
Urban
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Atabeyoğlu, Ö. (2014). Büyükşehir olma sürecinde bir kent: Ordu. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 106-177.
Abstract: Kentler sürekli artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için gelişen, değişen ve yaşayan oluşumlardır. Bu değişim ve gelişim süreci kentin kurulması ile başlar ve kent var oldukça artarak devam eder. Tüm bu değişim olumlu veya olumsuz sonuçlanabilirken, olumsuzluğu kentin göç vermesine, olumlu hali ise göç almasına neden olur. Kentin yaşadığı tüm bu farklılaşmalar kenti alansal, fiziksel, fonksiyonel, estetik beklentiler ve nüfus bazında değişimlere sürükler. Ordu kenti doğası, denizi, yoğun kültürel etkinlikleri, havaalanı, üniversitesi, kentsel konumu, sakin yapısı ve ilçeleri ile Karadeniz Bölgesinin önemli ve yüksek gelişme potansiyeline sahip bir kentidir. Tüm bu özellikleri ile kent hızlı bir değişim süreci yaşamakta olup, 2013 yılı başında bu değişimin bir sonucu olarak Ordu, “Büyükşehir Belediyesi” statüsü kazanmış, merkez ilçe olarak da Altınordu İlçesi ve Belediyesi kurulmuştur. Bu çalışmada da hazırlık süreci hala devam etmekte olan kentin hali hazırdaki durumu, kentsel yapı ve şartları, imkan ve eksiklikleri, kentsel sorunları, büyükşehir olma süreci ve geleceğe dönük hedefler değerlendirilmiştir.
Urban is a developing, living and changing formation to meet the needs of people in the urban. This changing and developing process starts when urban had set and continues with the urban. This changing process can be positive or negative for the urban. The urban gets immigration in the positive situation. This differentiations change urban as areal, physical, functional, aesthetic and populaation. Ordu City is an important urban of Blacksea Region with nature, sea, cultural activities, airport, university, location, tranquility and counties. The city is in a quickly developing process whit the properties. As a result of this developing The Ordu Municipality has changed as The Ordu Metropolitan Municipality in 2013.Altınordu was set as the centre county and the municipality. In this study was evaluated present situation, urban structure, condition, facility, deficiency, urban problems, preparation process for the metropolitan municipality and targets for future of the city that preparation process continues.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177651
http://hdl.handle.net/11607/2371
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177651-5000309052-1-PB.pdfMakale Dosyası1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.