Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2370
Title: Şanlıurfa’da kentsel gelişme ve 6360 sayılı büyükşehir belediye kanunu
Other Titles: Urban development in Şanlıurfa and metropolitan municipalities law no. 6360
Authors: Karasu, Mithat Arman
TR34970
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Keywords: Kent
Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediye
6360 Sayılı Kanun
City
Metropolitan
Law No. 6360
Municipality
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Karasu, A. M. (2014). Şanlıurfa’da kentsel gelişme ve 6360 sayılı büyükşehir belediye kanunu. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 178-193.
Abstract: Büyükşehir belediyesi olmak Şanlıurfa'da uzun zamandır beklenen ve arzulanan bir durumdur. Bu arzu, 6360 sayılı Kanunla gerçekleşmiştir. Ancak yeni Kanunun “büyükşehir” modelini “bütünşehir” haline dönüştürmesi, Şanlıurfa için kimi sorunları beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin en genç nüfusa sahip kenti olan Şanlıurfa’da, ciddi altyapı eksiklikleri bulunmaktadır. 1.153 köy ve 1.582 adet mezraya sahip olan kentte sağlık ve eğitim alanındaki hizmet standartları Türkiye ortalamasının hayli altındadır. Şanlıurfa’da kentsel gelişmenin ele alınacağı çalışmada, ilk bölümde Şanlıurfa’nın sosyoekonomik yapısı ele alınacaktır. İkinci bölümde, Şanlıurfa’daki kentsel gelişme ve idari yapıda yaşanan değişiklikler tarihsel süreç içinde incelenecektir. Son bölümde, 6360 sayılı Kanunun kent için doğurduğu olası etkiler, idari ve mali sonuçlar ile siyasi sonuçlar olarak iki başlık halinde değerlendirilecektir.
Becoming a metropolitan municipality has been hoped for and desired in Şanlıurfa for such a long time. This was realized by the Law No. 6360. Since the law converts the “metropolitan city” model into a “whole city” model, it brings about some issues in Şanlıurfa along with it. Şanlıurfa, that has the youngest population demography in Turkey, has serious infrastructural deficiencies. Healthcare and education service standards are quite below the national average for this city that consists of 1153 villages and 1582 hamlets. Socio-economical structure of Şanlıurfa will be elaborated in the first part of this study that addresses the urban development in Şanlıurfa. In the second part, urban development in Şanlıurfa and changes in its administrative structure will be studied within the historical process. The possible effects of the Law No. 6360 on the city will be evaluated under two subtitles: administrative and financial results, and political results.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177652
http://hdl.handle.net/11607/2370
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177652-5000309054-1-PB.pdfMakale Dosyası976.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.