Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2369
Title: Büyükşehir: Tekirdağ
Other Titles: Metropolitan city: Tekirdağ
Authors: Özyavuz, Murat
Şişman, Elif Ebru
TR13995
TR104438
Namık Kemal Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Keywords: Mekansal Planlama
Büyükşehir Belediye Kanunu
Tekirdağ
Spatial Planning
Metropolitan Municipality Law
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Özyavuz, M., Şişman, E. E. (2014). Büyükşehir: Tekirdağ. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı), 194-217.
Abstract: Tekirdağ ülkemizin önemli turizm ve sanayi kentlerinden birisidir. Artan nüfus ve ülkenin gelişmişlik sırasındaki yeri ile 2012 yılında büyükşehir statüsüne geçmiştir. Hızlı büyüyen çoğu kentimizde olduğu gibi Tekirdağ İli’nde de hızlı kentleşmenin sebep olduğu olumsuzluklar bulunmaktadır. Büyükşehir olma süreci ile fiziki ve idari yapılanmasını yenileyen kentte bu olumsuzlukların artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu amaçla, yapılan kentsel planlama ve tasarım çalışmalarının sürdürülebilir kent kavramına uygun yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında, Tekirdağ'ın doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik verileri ortaya konularak büyükşehir olma süreci ve sonrası değerlendirmeler yapılmıştır.
Tekirdağ is one of our country's major tourism and industrial city. During the growing population and the country's development due to the location in 2012 was changed to metropolitan status. Most of the fastest growing in our city as well as in the province of Tekirdag, the negative effects are caused by rapid urbanization. Metropolitan process of being renewed with the physical and administrative structuring of this negativity in the city is expected to continue to increase. For this purpose, the urban planning and design work to be done according to the concept of sustainable cities is very important. In this study, Tekirdağ's natural, cultural and socio-economic data, putting forward the process of being metropolitan and after assessments have been made.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177653
http://hdl.handle.net/11607/2369
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Özel Sayı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177653-5000309055-1-PB.pdfMakale Dosyası1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.