Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2355
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAvcı, Özge Bolaman-
dc.date.accessioned2016-03-10T12:16:52Z-
dc.date.available2016-03-10T12:16:52Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationAvcı,Ö.Bolaman. (2015). Petrol fiyatlarının hisse senedi piyasasına etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(3),27-34.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4996-
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000176551/5000160384-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/2355-
dc.description.abstractFinans literatüründe hisse senedi getirilerini etkileyen faktörlerin araştırılması devam eden bir çalışma alanıdır. Bu alanda yapılmış birçok çalışma olmasına rağmen, faktörler konusunda görüş birliğine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada petrol fiyatlarının bazı yazarlar tarafından ekonometrinin barometresi olarak değerlendirilen hisse senedi piyasası üzerindeki etkileri 2003Ocak-2013Aralık dönemi için incelenmiştir. Johansen eş bütünleşme testi sonucunda beklentiye uygun olarak değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeli üzerinden tahmin edilen Granger nedensellik testi petrol fiyatlarından hisse senedi getirilerine doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular beklentilerle tutarlıdır.tr_TR
dc.description.abstractExamination of factors that affect stock market returns is an ongoing research area in finance literature. Although there are many papers in this area, there is not a consensus about factors. In this study effect of oil prices on stock market return which is evaluated as the barometer of the economy is examined for the period between January2003-December2013. In consistence with expectation, Johansen co integration test results show that there is a long-term relationship between variables. Results of Granger Causality test that is applied via Vector Error Correction Model have indicated that there is a causality relationship from oil prices to stock returns. Findings are consistent with expectations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPetrol Fiyatlarıtr_TR
dc.subjectHisse Senedi Piyasasıtr_TR
dc.subjectEş Bütünleşmetr_TR
dc.subjectOil Pricestr_TR
dc.subjectStock Markettr_TR
dc.subjectCo Integrationtr_TR
dc.titlePetrol fiyatlarının hisse senedi piyasasına etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of oil prices on stock marketstr_TR
dc.typearticletr_TR
dc.relation.journalAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.contributor.authorIDTR57165tr_TR
dc.contributor.departmentPamukkale Üniversitesi , Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümütr_TR
dc.identifier.volume3tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage27tr_TR
dc.identifier.endpage34tr_TR
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000176551-5000316568-1-PB.pdfMakale Dosyası575.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.