Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2355
Title: Petrol fiyatlarının hisse senedi piyasasına etkisi
Other Titles: The effect of oil prices on stock markets
Authors: Avcı, Özge Bolaman
TR57165
Pamukkale Üniversitesi , Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Keywords: Petrol Fiyatları
Hisse Senedi Piyasası
Eş Bütünleşme
Oil Prices
Stock Market
Co Integration
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Avcı,Ö.Bolaman. (2015). Petrol fiyatlarının hisse senedi piyasasına etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(3),27-34.
Abstract: Finans literatüründe hisse senedi getirilerini etkileyen faktörlerin araştırılması devam eden bir çalışma alanıdır. Bu alanda yapılmış birçok çalışma olmasına rağmen, faktörler konusunda görüş birliğine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada petrol fiyatlarının bazı yazarlar tarafından ekonometrinin barometresi olarak değerlendirilen hisse senedi piyasası üzerindeki etkileri 2003Ocak-2013Aralık dönemi için incelenmiştir. Johansen eş bütünleşme testi sonucunda beklentiye uygun olarak değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeli üzerinden tahmin edilen Granger nedensellik testi petrol fiyatlarından hisse senedi getirilerine doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular beklentilerle tutarlıdır.
Examination of factors that affect stock market returns is an ongoing research area in finance literature. Although there are many papers in this area, there is not a consensus about factors. In this study effect of oil prices on stock market return which is evaluated as the barometer of the economy is examined for the period between January2003-December2013. In consistence with expectation, Johansen co integration test results show that there is a long-term relationship between variables. Results of Granger Causality test that is applied via Vector Error Correction Model have indicated that there is a causality relationship from oil prices to stock returns. Findings are consistent with expectations.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000176551/5000160384
http://hdl.handle.net/11607/2355
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000176551-5000316568-1-PB.pdfMakale Dosyası575.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.