Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2350
Title: Giresun’daki fındık fabrikalarının etkinlik analizi: malmquist – tfv endeksi uygulaması
Other Titles: Efficiency analysis of the hazelnut factories ın the city of Giresun the application of malmquist – tfp ındex
Authors: Doğan, Hatice
Bulut, Yetkin
TR138973
TR117841
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Keywords: Fındık Fabrikaları
Etkinlik Analizi
Malmquist- Toplam Faktör Verimliliği Endeksi
Hazelnut Factories
Efficiency Analysis
Malmquist- Total Factor Productivity Index
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Doğan, H., Bulut, Y. (2014). Giresun’daki fındık fabrikalarının etkinlik analizi: malmquist – tfv endeksi uygulaması. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 76-88.
Abstract: Bu çalışmanın amacı 2006–2012 dönemi için Giresun’daki fındık fabrikalarının performanslarını incelemektir. Belirlenen dönemler için her bir fabrikanın Toplam Faktör Verimliliğindeki değişim, Malmquist- Toplam Faktör Verimliliği Endeksi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 2006–2012 yılları arasında fabrikaların toplam faktör verimliliğinde azalma olduğu görülmüştür. Bu azalış hem teknik etkinlikteki değişimden hem de teknolojik değişimden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to analyse the performances of the hazelnut factories in Giresun within the period of 2006–2012. For the indicated period, the change within the Total Factor Productivity was analyzed by using Malmquist- Total Factor Productivity Index method. According to the obtained results, it was observed that there was a decrease in the Total Factor Productivity of the factories between the years 2006–2012. It was determined that this decrease resulted from both transformation at technical efficiency and technological transformation.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177636
http://hdl.handle.net/11607/2350
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177636-5000309037-1-PB.pdfMakale Dosyası978.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.