Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2349
Title: XVIII. yüzyılda rodos’un sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel durumu
Other Titles: The socio-economic, religious and cultural situation of rhodes in the xvıııth century
Authors: Çelik, Bülent
Ünen, Uğur
TR55819
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Keywords: Osmanlı İmparatorluğu
Rodos Adası
Kanuni Vakfı
Denizcilik
Gemi Yapımı
Sürgün
The Ottoman Empire
Rhodes Island
Kanuni Foundation
Marine
Shipbuilding
Exile
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Citation: Çelik, B., Ünen, U. (2015). XVIII. yüzyılda rodos’un sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel durumu.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(2),52-73.
Abstract: Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Eyâleti içindeki sancaklardan biri olarak Rodos Adası, donanmanın deniz seferleri için merkezi bir geçiş noktasıydı. Rodos, gemi yapımı ve tamiri; ayrıca sürgün edilen devlet adamlarının gönderildiği önemli bir yerdi. Türkler ve Yahudiler sadece kale içindeki şehirde yoğundu. Rumlar nüfus olarak köylerde çoğunluktaydı. Adada genel olarak Kanuni Vakfı’nın etkisi ve üstelik Müslüman hayırseverler vardı. Hristiyanlar ve Museviler kendi cemaatleri içinde oldukça serbest yaşamıştı. Üstelik Yahudiler cemaat içi yapılanmalarında bir esnaf teşkilatı oluşturmuşlardı. Rodos’ta halktan çeşitli vergiler alınmıştı. Ada, tımar birimlerine ayrılmıştı. Adada iktisadî durum bir kanunnâme ile düzenlenmişti.
Rhodes Island was a central transit point for the maritime campaigns of the navy as one of the sanjaks in the State of Cezâyir-i Bahr-i Sefîd. Rhodes was an important place for shipbuilding and repair; also that sent of the exiled statesmen. Turks and Jews only were dense in the town that inside of the castle. Greeks were the majority as the population in villages. There was generally the influence of Kanuni Foundation and besides Muslim benefactors in Rhodes. Christians and Jews had lived as fairly unrestricted in their communities. Furthermore Jews had formed an artisan organization in the structuring that within their community. It was taken the assorted taxes from the people in Rhodes. The island was divided into the fief units. The economic situation was arranged with a code in the island.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000173989/5000156873
http://hdl.handle.net/11607/2349
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000173989-5000301481-1-PB.pdfMakale Dosyası658.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.