Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2347
Title: AB bölgesel politikası kapsamında mekansal gelişme : interreg ve espon
Other Titles: Spatial development within the EU regional policy: ınterreg and espon
Authors: Şahin, Çiğdem
Ardahan Üniversitesi, Çıldır MYO, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Keywords: Bölgesel Politika
Yersel Uyum
AMGP
Interreg
Espon
Regional Policy
Territorial Cohesion
ESDP
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Şahin, Ç. (2014). AB bölgesel politikası kapsamında mekansal gelişme : interreg ve espon. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 35-62.
Abstract: AB Bölgesel Politikası’nın, 1990’lı yılların sonuna kadar somut ve geniş çaplı bir mekansal planlama anlayışını içermediği görülmektedir. Ancak 1999 yılında Yapısal Fonların dağıtımında mekansal bir bir strateji öngören Avrupa Mekansal Gelişme Perpektifi (AMGP) belgesinin kabul edilmesinin ardından, başta çeşitli programlar yoluyla, mekansal planlama bölgesel gelişme anlayışında yer edinmeye başlamıştır. Bölgelerarası farklılıkların mekansal olarak sergilediği dengesiz görünümün orta vadede giderilebilmesi için uygulanması önerilen AMGP’nin ilan edilmesinin ardından, bu mekansal planlama girişimiyle organize edilen programlardan günümüze gelmiş iki program öne çıkmaktadır: Interreg ve Espon. Varlıklarını sürdürmekte ve kapsamları genişletilmiş olmaları itibariyle önemli gördüğümüz bu iki programın gelişimi ve işleyişlerinin tanınması, önemlidir. Bu çalışmada, öncelikle programların mekansal anlayış temelini oluşturan AMGP hakkında bilgi verilecek, ardından Interreg Programı ve geniş şekilde Espon Programı’nın gelişim, içerik ve somut sonuçları değerlendirilecektir.
EU Regional Policy has not included a broad and concrete understanding of spatial planning until the end of the 1990s. After the adoption of European Spatial Development Perspective (ESDP) document envisioning a spatial strategy for the distribution of Structural Funds in 1999, spatial planning has begun to take place in regional development understanding. As a result of the ESDP, of which implementation was recommended to eliminate the unbalanced situation of regional differences in the medium term, two organized programmes became prominent: Interreg and Espon. It is very important to analyze these two comprehensive programmes to see the level of implementation success of spatial dimension. This study aims to elaborate the ESDP which is at the basis of spatial dimension and evaluate the Interreg and Espon Programmes in detail.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177634
http://hdl.handle.net/11607/2347
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177634-5000309035-1-PB.pdfMakale Dosyası1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.