Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2344
Title: Ulus bilincine dayanan yahveizmin evrensel boyuttaki tektanrıcılık inancı ile çelişkisi
Other Titles: The contradiction of yahwehism that depended on national consciousness with monotheistic faith that world-wide dimension
Authors: Akalın, Kürşat Haldun
TR32929
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Keywords: Tektanrıcılık
Yahveizm
Ulusal Din
Monotheism
Yahwehism
National Religion
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Citation: Akalın,K.H. (2015). Ulus bilincine dayanan yahveizmin evrensel boyuttaki tektanrıcılık inancı ile çelişkisi.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(2),22-38.
Abstract: Yahve’nin planı, çocuklarını kendi varlığı hakkında bilgili kılarak, onları batıl inançlardan ve yalandan koruyup kurtararak aydınlatmanın, yanı sıra işiyle ilgili kesin bir tasarımını açıklamaktır. Yahve’nin tasarımı, özel bir halkın aracılığını, özel bir kitabı ve özel bir hukuku gerektirmektedir. Aracılık işlevinden dolayı İsrail ulusu Tanrı tarafından niçin seçilmiştir? Bu, Yahve’nin dinine ayıkırı bir durumdur. Yoksa Yahve, bütün ulusların yaratıcısı değil midir, bütün halklara karşı eşit derecede sevgili değil midir? Yoksa insanlar karşısında aciz midir veya insanlar başı boş mudur? Duyulan inanç, Yahve’nin gerçek bir Tanrı olduğu, yarattığı insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadığı ve bir tek halka ulusal ya da ırksal bir üstünlüğü vermediğidir. Yahve Kendisini tek olarak göstermekte, diğer ulusları reddetmekte, kendinden daha büyük derecedeki bir ilahı tanımamaktadır.
In Yahweh’s plan to illumine His children with the knowledge of His being and to redeem them from superstition and falsehood a certain design is clearly at work. It involves the mediation of a particular people, a particular book and a particular law. Why Israel nation was chosen for their mediating role? This is the contradiction of Yahweh’s religion. Is Yahweh not the creator of all nations and should not all peoples be equally precious to Him? The belief that if Yahweh was a real God, he didn’t make a discrimination among his creatures and didn’t give to the one nation national or racial superiority. Yahweh taken to Himself one and to the exclusion of the other or to a greater degree than another.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000173987/5000156871
http://hdl.handle.net/11607/2344
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000173987-5000301479-1-PB.pdfMakale Dosyası522.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.