Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2341
Title: Eskiçağ'da Atina’da şenlikler
Authors: Sina, Ayşen
TR114915
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Bölümü Coğrafya Fakültesi
Keywords: Athens
Festivals
Months
Rituel
Atina
Şenlikler
Aylar
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Citation: Sina,A. (2015). Eskiçağda Atina’da şenlikler. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(1),42-59.
Abstract: Generally festivals, which are worship and praying days to the gods, are public or private celebrations for commemorating an event that worth to remember, a hero, harvest of a crop or any kind of social phenomena. They reflect the culture, ethos, ideology and social identities of a society by the activities and rituals they contain. Festivals, which dissolve the monotony of daily life, are re-animations of sacred time, time of beginning and creation of the universe. These animations are fixed to the some special periods of the year, like regeneration, season changes, beginnings or ends of agricultural activities and important events of family or social life. In ancient Greece and Western Anatolia, festivals that are celebrated for honouring the gods were organized not in accordance to the phases of the moon but to the special calendars dedicated to gods and goddesses. For this reason, years, which are twelve divison of a year that called as calendar month, differ from city to city as they were denominated according to major and important festivals they contain. In this study, festivals that are organized and celebrated in accordance to months in ancient Athens and elements of these festivals that provide unity in social life will be studied.
Genel olarak şenlik, tapım ve tanrılara dua günleri olup anılmaya değer bir olayı, bir kahramanı, bir ürünün hasatını, kısacası bir topluluk tarafından herhangi bir şey onuruna düzenlenen kamusal veya özel kutlamalardır. Şenlikler, içinde barındırdığı etkinlik ve ritüeller ile toplumun kültür, dünya görüşü, ideoloji ve sosyal kimlikleri yansıtmaktadır. Günlük yaşamın tekdüzeliğine son veren şenlikler kutsal zamanın, evrenin başlangıcı ve yaratılması zamanının yeniden canlandırılmasıdır. Bu canlandırmalar yenilenme, mevsim değişiklikleri, tarımsal çalışmaların başı ya da sonu, aile ya da toplum yaşamının önemli olayları gibi yılın bazı ayrıcalıklı dönemlerinde yer almaktadır. Eski çağlarda Yunanistan ve Batı Anadolu’da da tanrılar adına kutlanan şenlikler ayın evrelerine göre değil, tanrı ve tanrıçalara adanmış resmi takvime göre düzenlenirdi. Bu nedenle bir yıl takvim ayı olarak adlandırılan on iki bölümünden her biri olan aylar, büyük ve önemli şenliklerinden adlarını aldığından kentten kente farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, eski Atina’da aylara göre düzenlenip kutlanan şenlikler ve bu şenliklerin toplum yapısında birliği sağlayan unsurları ele alınmıştır
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177657/5000159577
http://hdl.handle.net/11607/2341
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177657-5000309059-1-PB.pdfMakale Dosyası697.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.