Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2340
Title: Konaklama işletmelerinde çalışan yalnızlığının öznel iyi oluş üzerine etkisi
Other Titles: The effect of worker loneliness in workplace on subjective well-being in hospitality
Authors: Yurcu, Gülseren
Kocakula, Özge
TR38360
TR21144
Keywords: Yalnızlık
Öznel İyi Oluş
Konaklama
Loneliness
Subjective Well-Being
Hospitality
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Citation: Yurcu, G., Kocakula, Ö. (2015). Konaklama işletmelerinde çalışan yalnızlığının öznel iyi oluş üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(1),30-41.
Abstract: Yalnızlık ve öznel iyi oluş kavramları geçmişten günümüze bireylerin yaşamlarında etkili olan iki kavramdır. Yalnızlık ve öznel iyi oluş, bireylerin yaşamlarını olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri ile ortaya çıkmaktadır. Bireylerin işyerlerindeki olumlu ve olumsuz duygulanımları performanslarını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Konaklama işletmeleri çalışanlarının iş yeri yalnızlık duygularının öznel iyi oluşlarına etkisini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, Antalya\ Merkez 5 yıldızlı otellerde 406 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırmada İş Yaşamında Yalnızlık ve Öznel İyi Oluş ölçekleri kullanılmıştır. Veri analizinde; tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, korelasyon ve regresyon istatistikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yalnızlık ve öznel iyi oluş arasında negatif bir ilişkinin olduğu, yalnızlığın öznel iyi oluşu %1 etkilediği ortaya çıkmıştır.
Loneliness and subjective well-being is two concepts that have the power to effect to human-being. Both of these concept may emerge when people consider themselves as negative or positive but we know that negative or positive self-perception could effect on work performance directly. In this study we aimed to expose the effect of loneliness in workplace feelings on subjective well-being on hospitality workers. With this aim, 406 survey was hold in five stars hotels in Antalya city center. Subjective Well-being Scale and Loneliness in Workplace Scale was used. In order to analize the data, descriptive statistics, factor analyze, regression and correlation analizes was hold. Findings show us loneliness and subjective well-being concepts have negative correlation and loneliness could effect %1 on the subjective well-being.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177656/5000159576
http://hdl.handle.net/11607/2340
ISSN: 2148-4996
Appears in Collections:2015 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177656-5000309058-1-PB.pdfMakale Dosyası741.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.