Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2333
Title: Çocuk ve gençlik edebiyatında hümanizm kavramı ve şafakta yanan mumlar örneği
Other Titles: Concept of humanism in children’s and youth literature and example of şafakta yanan mumlar
Authors: Akışlı, Tahir
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Keywords: Çocuk Edebiyatı
Gençlik Edebiyatı
Çanakkale Savaşları
Hümanizm
Roman Sanatı
Children Literature
Youth Literature
War of Çanakkale
Art of Novel
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Akışlı, T. (2014). Çocuk ve gençlik edebiyatında hümanizm kavramı ve şafakta yanan mumlar örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 60-69.
Abstract: Çocuklar ve gençler için oluşturulmuş edebî yapıtların, muhataplarına edebî zevk vermelerinin yanında eğitici, yetiştirici ve hayata hazırlayıcı işlevleri de vardır. Bu işlevlerin gerçekleşebilmesi için eserler, belirli anlayışlar çerçevesinde kaleme alınmaktadır. Hümanist anlayış da bu çerçevenin içine girmektedir. Hümanizm, insanı özgürleştirme amacını taşıyan, merkezine insana fayda ve insan hoşnutluğunu koyan bir anlayıştır. Bunun yanında hümanizm, evrensele açılan kapıdır. Çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarının ulaşmak istediği amaçlardan biri de evrenselliktir. Sıraladığımız nitelikler hümanizmin çocuk ve gençlik edebiyatı ürünlerinde kullanılma sebeplerindendir. Biz, bu çalışmamızda hümanizm kavramının çocuk ve gençlik edebiyatındaki yerini ve önemini Serpil Ural’ın Şafakta Yanan Mumlar adlı romanından ve bu romandaki kurgudan yola çıkarak incelemeye çalışacağız.
Literary arts for children and youth, give pleasure but at the same time they also have educational functions. Literary arts also help readers to get prepared for life. To fulfill these functions, the literary arts are written according to certain intelligence. Also humanism is in this content. Humanism helps to free the human beings, it also takes the human into into its center to give pleasure and profit. Humanism is a door, opening to the universe. Writers of child and youth literary arts have got certain aims. One of their aims is being universal. The qualities we have mentioned above ,are the reasons why humanism is used in child an youth literary arts. We will try to study the place and the importance of humanism on child and youth literary arts on Serpil Ural’s novel called “ Şafakta Yanan Mumlar”.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177627
http://hdl.handle.net/11607/2333
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177627-5000309028-1-PB.pdfMakale Dosyası934.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.