Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2330
Title: Merkez bankasının bağımsızlığı, yönetişim, enflasyon ve ekonomik büyüme
Other Titles: The central bank ındependence, governance, ınflation and economic growth
Authors: Yenipazarlı, Aslı
TR43600
Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İktisat Bölümü
Keywords: Merkez Bankasının Bağımsızlığı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Yönetişim
Enflasyon
Ekonomik Büyüme
Central Bank Independence
Central Bank of Republic of Turkey
Governance
Inflation
Economic Growth
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Yenipazarlı, A. (2014). Merkez bankasının bağımsızlığı, yönetişim, enflasyon ve ekonomik büyüme. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1(2), 1-15.
Abstract: Bu çalışma merkez bankasının bağımsızlığı konusunu ekonomik ve politik bağlamda açıklamaya çalışmaktadır. Bağımsızlık kavramı teorik çerçevede ortaya konmuş, yönetişim kavramı ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, özetlenmiştir. Yasal bağımsızlık endeksi değerlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ait verilerde, enflasyon ve ekonomik büyüme ile ilişkisi gösterilmiştir. Merkez bankası bağımsızlığının makroekonomik performansa etkisi belirtilmiştir.
In this study, central bank independence is tried to be explained economically and politically. The term independence is theoretically introduced. The relation between central bank independence and governance is brought up according to the literature. The legal independence values for Central Bank of Republic of Turkey are related with inflation and economic growth. So the effects of independence on macroeconomic performance are explained.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177624
http://hdl.handle.net/11607/2330
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177624-5000309025-1-PB.pdfMakale Dosyası897.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.