Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2327
Title: Patent verileri ve teknolojik sınıflama sistemleri
Other Titles: Patent data and technological concordance systems
Authors: Bozkurt, Kurtuluş
TR15208
Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü
Keywords: Patent
IPC
MERIT
YTC
OTC
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Bozkurt, K. (2014). Patent verileri ve teknolojik sınıflama sistemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 65-80.
Abstract: Günümüz dünyasının küreselleşme serüveninin beraberinde getirmiş olduğu teknoloji temelli ve bilgi odaklı rekabet stratejisi, kavramsal anlamda teknolojik faaliyetlerin ve/veya iktisadi anlamda analiz edilebilecek veri niteliği taşıyan bilgilerin tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Zira ekonomik büyüme kavramının olmazsa olmaz dinamik unsurlarından birini oluşturan bilgi temelli faaliyetlerin artması beraberinde ulusal ve/veya uluslararası alanda iktisadi faaliyetlerin ve ticaretin de gelişmesine çok önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda iktisadi analiz yapılmasını mümkün kılacak ve teknolojik gelişmeyi en iyi şekilde tanımlayabilecek gösterge niteliğindeki bilgilere veri niteliği kazandırmak oldukça karmaşık ve teknik düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılan bir alanı oluşturmaktadır. Bu alandaki en önemli kazanımlardan birini de Fikri ve Sınaî Mülkiyet haklarının ve teknolojik faaliyetlerin en önemli unsurlarından birini oluşturan patent faaliyetlerinin tasnifi oluşturmaktadır. Bu noktada bu çalışma patent faaliyetlerinin veri formatına dönüştürülmesi ile ilgili teknik düzenlemelere ve patent verilerinin kullanımı ile ilgili bir takım temel hususlara değinerek konuyla ilgili ulusal literatüre önemli katkılar sağlama amacı taşımaktadır.
Adventure that brought today's world of globalization and information technology-based competitive strategy-oriented, conceptual sense, technological activities and / or economic sense, requires the identification of information which serve as the data can be analyzed. Because the sine qua non of the concept of economic growth by one of the dynamic elements of knowledge-based activities along with increased national and / or economic activities and trade in the international arena has contributed to the development is very important. In this context, economic and technological development will enable the analysis done in the best way to describe the information indicative of data quality that makes the necessary arrangements to gain a highly complex and technical field. One of the most significant gains in this area of Intellectual and Industrial Property rights and technological activities constitute one of the most important elements of the classification of the activities of the patent is. At this point, data format conversion of the activities of this work with patents and patent-related technical regulations regarding the use of a number of data points referring to the basic objective of providing an important contribution to the literature on the subject is national.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177621
http://hdl.handle.net/11607/2327
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177621-5000309022-1-PB.pdfMakale Dosyası361.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.