Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2326
Title: Halka açık firmalarda kâr payı dağıtım duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin ölçülmesi: borsa İstanbul’da bir uygulama
Other Titles: Measuring the effects of dividend distribution announcement on public firms’ returns: an application on borsa İstanbul
Authors: Kaderli, Yusuf
Başkaya, Hatice
TR119450
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü
Keywords: Etkin Piyasalar Hipotezi
Olay Etüdü
Kâr Payı
Kâr Payı Dağıtımı
Efficient Market Hypothesis
Event Study
Dividend
Dividend Distribution
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Citation: Kaderli, Y., Başkaya, H. (2014). Halka açık firmalarda kâr payı dağıtım duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin ölçülmesi: borsa İstanbul’da bir uygulama. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 49-64.
Abstract: Firmaların kâr payı ödemeleri, firma değerini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Çünkü, yatırımcılar istikrarlı kâr payı ödeyen firmaların hisse senetlerine değer verirler. Bu nedenle, bir firmanın kâr payı dağıtacağını açıklaması, yatırımcıların o firmanın hisse senedini talep edeceği, yani o hisse senedinin fiyatının artacağı anlamına gelebilir. Öte yandan, etkin piyasalar hipotezi , ‘yarı güçlü formda etkin ’bir piyasada kamuya açık firmalara ait bilgilerin yardımıyla fazla(anormal) bir getiri oranı elde edileceğini, yani kâr payı ödemesi gibi önemli bir duyurunun dahi firmanın hisse senetlerinin değeri üzerinde bir etki yaratmayacağını savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, firmaların dağıtacağı kâr paylarına ilişkin duyurularının, ilgili firmanın getiri oranları üzerinde nasıl bir etki yaratacağının olay etüdü yöntemiyle ortaya konulmasıdır. Uygulama, son beş yılda istikrarlı kâr payı dağıtan şirketlerin verileri kullanılarak yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda, kâr payı duyurularının ilgili firmaların hisse senedi fiyatlarını etkilediği tespit edilmiştir.
Firms’ dividend payments are one of the important factors defining the firms’ values. Because, investors appreciate the firms’ stocks that make regular and stable dividend payments. Therefore, a firm’s announcement of dividend distribution means demand from investors on such stocks and in turn on increased price of those stocks. On the other hand, Efficient Market Hypothesis argues in the ‘semi – strong form efficiency’ private information about firms would create abnormal returns in the markets, meaning an important announcements on dividend payments would create abnormal returns on firm’s stock prices. The purpose of the study is how the announcement of firms’ dividend payments would affect stock rates of returns of those firms by event study method. This method has been applied on some firms that have paid dividend stably for five years. The result of the study show that dividend announcement affect stock prices of analyzed firms.
URI: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adusobed/article/view/5000177620
http://hdl.handle.net/11607/2326
ISSN: 2148 - 4996
Appears in Collections:2014 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5000177620-5000309021-1-PB.pdfMakale Dosyası548.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.