Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2322
Title: Hipotansiyonun yol açtığı bir iskemik hepatit olgusu
Other Titles: A case of hypotension ınduced ıschemic hepatitis
Authors: Akar, Harun
Şentürk, Taşkın
Yükselen, Vahit
Özbaşlı Levi, Çiğdem
Çulhacı, Nil
Kadıköylü, Gürhan
Yavaşoğlu, İrfan
TR5714
TR12093
TR9456
TR150071
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Akar, H., Şentürk, T., Yükselen, V., Özbaşlı Levi, Ç., Çulhacı, N., Kadıköylü, G., Yavaşoğlu, İ. (2001). Hipotansiyonun yol açtığı bir iskemik hepatit olgusu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 27-30.
Abstract: Ischemic hepatitis is a disease clinically characterized by a sudden rise in serum transaminases and lactic dehydrogenase levels to 75-to 100-fold normal levels, followed byresolutiontonear normal levels within 7 to 10 days as a result of an acute circulatory failure due to cardiovascular disease in most of the reported cases. Such impairment of liver function tests is due to haemodynamic hepatocyte injury that results from failure of hepatic perfusion. Liver biopsy shows focal centrilobularnecrosis. Ischemic hepatitis shouldbe anticipatedinallpatients with a recent history of systemic hypotension. In this paper we describe a case of ischemic hepatitis, in which an acute derangement of liver function tests occurred as a consequence of myocardial infarction and discuss features of this disease.
İskemik hepatit, karaciğerde dolaşım yetmezliği sonucu, 24 saat içinde serum transaminaz ve laktik dehidrogenaz seviyelerinin normale göre 75-100 katı kadar yükselip, 7-10 gün içinde tekrar normale dönmesi ile karakterize klinik bir tablodur.İskemik hepatite hipotansiyon, hipoksi veya her ikisi birlikte öncülük edebilir ve bu olgularda hipotansiyonun en sık nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. Histopatolojik olarak karaciğer biyopsisinde sentrilobüler nekrozun görülmesi tipiktir. Bu makalede miyokard infaktüsü sonrası gelişen hipotansiyon sonucunda karaciğer enzimlerinde ani ve belirgin yükselme ve sonrasında hızlı düşme ile ortaya çıkan iskemik hepatitli bir olguyu sunduk ve hastalığın özelliklerini tartıştık.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9632/A-Case-Of-Hypotension-Induced-Ischemic-Hepatitis
http://hdl.handle.net/11607/2322
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-30.pdfMakale Dosyası96.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.