Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2317
Title: Minör künt travmaya bağlı diyafragma rüptürü ve herniasyon olgu sunumu
Other Titles: Isolated diaphragmatic rupture and herniation related with a minor blunt trauma-a case report
Authors: Hasdemir, Oğuz
Çetinkunar, Süleyman
Yalçın, Erol
Gazioğlu, Deniz
Soylu, Serra
Abant Izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Diafragma Rüptürü
Minor Künt Travma
Herniasyon
Diaphragmatic Rupture
Minor Blunt Trauma
Herniation
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Hasdemir, O., Çetinkunar, S., Yalçın, E., Gazioğlu, D., Soylu, S. (2008). Minör künt travmaya bağlı diyafragma rüptürü ve herniasyon olgu sunum. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,9(1),31-34.
Abstract: Künt travma sonrası diafragma rüptürü nadir görülür. Künt travma nedeniyle hospitalize edilen hastaların ortalama % 0.8- 1.6 sında meydana gelmektedir. Bu çalısmada minor künt travma nedeniyle görülen izole diafragma rüptürü ve ince barsak herniasyonu olan bir olgu sunulmustur. Hastada toraks bosluguna herniasyon nedeniyle intestinal obstruksiyon mevcuttu. Minor künt travmalardan sonra ortaya çıkan izole diafragmatik rüptüre baglı intestinal obstruksiyon olguları oldukça nadirdir. Preoperatif dönemde izole diyafragma rüptürlerinin tanısını koymak oldukça güçtür. Künt veya penetran travma sonrası gelisen diafragma rüptürlerinde tanı koyabilmek için bu olasılık akla gelmelidir. Geç dönemde, travma öyküsünün arastırılması, bu tanının konmasını kolaylastıracaktır. Diyafragma yaralanmalarında tanı koymada süpheci yaklasım, toraksın fizik muayenesi, ve akciger grafisi yararlı olacaktır.
Rupture of the diaphragm after blunt trauma is uncommon, occurring in approximately 0.8%-1.6% of patients who are hospitalized with blunt trauma. A case of diaphragmatic rupture and intestinal herniation following a minor blunt trauma is reported in this article. The patient experienced intestinal obstruction owing to herniation into the thoracic cavity An isolated injury after minor blunt trauma, the cases of diaphragmatic rupture with intestinal obstruction have been rarely reported. Isolated diaphragmatic rupture in general may be a difficult injury to recognize during preoperative period. Following blunt or penetrating traumas, in order to diagnose diaphragmatic ruptures, this possibility should be considered. In the later phases, questioning history of trauma would make it an easier diagnosis.Ahigh index of suspicion, physical examinaton of the chest, and x-ray film are helpful for diagnosis of diaphragmatic injury.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9476/Isolated-Diaphragmatic-Rupture-And-Herniation-Related-With-A-Minor-Blunt-Trauma-a-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2317
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-34 (2).pdfMakale Dosyası85.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.