Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2311
Title: Çocukluk çağı obezitesi tanı yöntemleri, prevalansı ve etyolojisi
Other Titles: Childhood obesity- diagnostic methods, prevalence and etiology
Authors: Gürel, F. Serdar
İnan, Gülten
TR181237
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Keywords: Çocukluk Çağı
Obezite
Prevalans
Tanı
Childhood
Obesity
Prevalence
Diagnosis
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gürel, S. F., İnan, Gü. (2001). Çocukluk çağı obezitesi tanı yöntemleri, prevalansı ve etyolojisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 39-46.
Abstract: Çocukluk çağı obezitesi de erişkin obezitesi gibi artan bir prevalansa sahiptir. Bu artan prevalansın nedeni olarak diyet kompozisyonundaki değişiklik ve hareket miktarındaki azalma sorumlu tutulmaktadır.Ayrıca hem ailelerin ve hem de hekimlerin obeziteyi tedavi etme gereğini göz ardı etmekte olmaları ve değişen yaşam şartları obeziteyi yaygın bir sağlık sorunu haline getirmektedir. Obezite önümüzdeki yılların önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam edecek gibi görünmektedir.
Just like increase in adult obesity, the prevalence of childhood obesity is also on the rise. Changes in dietary composition and a decrease in the amount of motion are held responsible for this increase in prevalence. Apart from these, obesity is becoming a common health problem because of changing life styles and the lack of treatment due to the ignorence of both parents and physicians. Obesity seems to continue to be an important public health problem in future.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9635/Childhood-Obesity-Diagnostic-Methods-Prevalence-And-Etiology
http://hdl.handle.net/11607/2311
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-46.pdfMakale Dosyası75.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.