Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/231
Title: Pamukta bor toksitesine dayanıklılık
Other Titles: The tolerance of boron toxicity in cotton
Authors: Aydın, Mehmet
Harite, Ümit
Keywords: Bor
Boron
Pamuk
Cotton
Toksisite
Toxicity
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu Araştırma 2006 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama serasında yürütülmüştür. Perlit kum karışımında yetiştirilen pamuk çeşitlerinin farklı düzeylerde uygulanan bor (B) dozlarına olan reaksiyonları incelenmiştir. Çalışma, dört farklı bor dozu ( 0.5, 7.5, 15, 22.5 mg B L-1 ) ve sekiz pamuk çeşidi (Barut 2005, Gossipolsüz Nazilli, Gürel Bey, Nazilli 143, Nazilli 342, Nazilli 39, Nazilli-503, STN 8A ) ile faktöryel deneme deseni düzeninde kurulmuştur.Bor uygulama dozlarına paralel olarak bor toksitesinden zarar görmüş yaprak sayısı, kök, gövde ve yaprak bor içerikleri artmış buna karşın bitkilerde taze ağırlık, kuru ağırlık, boy ve yaprak sayıları azalmıştır. Yapılan regresyon analizi ve mevcut çeşitlerin içinde Gürel Bey ve Gossipolsüz Nazilli bor toksitesine dayanıklı, Nazilli ise hassas çeşit olarak belirlenmiştir. This research has been carried out at Adnan Menderes University the Faculty of Agriculture Application Greenhouse in 2006. The reactions of cotton varieties, grown in a mixture of sand and perlite medium, were investigated in point of Boron (B) doses. The experiment was conducted with four boron doses ( 0.5, 7.5, 15, 22.5 mg B L-1 ) and eight cultivars (Barut 2005, Gossipolsüz Nazilli, Gürel Bey, Nazilli 143, Nazilli 342, Nazilli 39, Nazilli-503, STN 8A ) in factorial experiment design.Number of damaged leaf from B toxicity, root, stem and leaf B concentrations increased by B application doses while fresh weight, dry weight and leaf numbers per plant decreased. In point of yield relations on boron doses, Gürel Bey and Gossipolsüz Nazilli cultivars were the most tolerant and Nazilli 39 cultivar was the most sensitive against boron toxicity.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32917013&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/231
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümit_Harite_Ozet_en.pdf58.18 kBAdobe PDFView/Open
Ümit_Harite_Ozet_tr.pdf69.65 kBAdobe PDFView/Open
Ümit_Harite_Tez.pdf508.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.