Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2298
Title: İlk 416 laparoskopik kolesistektomi olgularımızın analizi
Other Titles: Analysis of our first 416 laparoscopic cholecystectomy cases
Authors: Ünal, A. Erkan
Erpek, Hakan
Özgün, Hedef
Çevikel, M.Hakan
Özbaş, M.Serdar
Gürel, Mehmet
TR150619
TR150622
TR11353
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Laparoskopik Kolesistektomi
Laparoscopic Cholecystectomy
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Ünal, E. A., Erpek, H., Özgün, H., Çevikel, H. M., Özbaş, S. M., Gürel, M. (2001). İlk 416 laparoskopik kolesistektomi olgularımızın analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(2), 11-14.
Abstract: Amaç : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan ilk 416 laparoskopik kolesistektomi (LK) olgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem : Ağustos 1997 ile Ocak 2001 tarihleri arasında LK uygulanan ilk 416 ardışık hasta verileri geriye dönük olarak analiz edilmiştir. Bulgular : Olgularımızın 335(% 80.5)'i kadın, 81(% 19.5)'i erkek olup, kadın/erkek oranı 4.1 idi. Ortalama yaş 51.2 (18-82), ortalama ameliyat süresi 79.2 (17-330 ) dakika idi. Ameliyat endikasyonları; 393 (% 94.5) kronik, 16 (% 3.8) akut taşlı kolesistit ve 7 (% 1.7) safra kesesi polibi idi. Olgularımızın 11 (% 2.6)'i üst karın, 37 (% 8.9)'si alt karın ameliyatı geçirmişti. Toplam 15 (% 3.6) olguda (üçü yapışıklık, üçü enflamasyon, ikisi kanama, ikisi safra yolu yaralanması, ikisi yandaş cerrahi hastalık, biri koledok taşı, biri kolesistoenterik fistül ve biri de malignite nedeniyle) açığa geçilmiş, 54 (% 12.9) olguda intraoperatif komplikasyonlar (37 kese delinmesi, 10 kanama, 3 safra yolu yaralanması , bir barsak delinmesi ve 3 adet de teknik) gelişmişti. Olguların 4 (% 0.96) üne (ikisi kanama ve hematom, biri safra yolu yaralanması ve birisi de barsak delinmesi nedeniyle) reoperasyon yapılmıştır. Toplam morbidite oranı % 14.9 olup mortalite yoktur. Hastanede yatış ortalama süresi 1.6 gündür (8 saat-26 gün). Sonuç: Kliniğimizde LK seçici olmaksızın tüm kolelitiyazis hastalarına uygulanmıştır. LK'de açığa geçişi arttıran en önemli faktör akut kolesistit gibi görünmektedir. Buna rağmen ilk tercih edilecek girişim şekli LK olmalıdır.
Purpose: The aim of this study is to evaluate the first 416 cases of laparoscopic cholecystectomy (LC) performed in the General Surgery Department of Adnan Menderes University Medical School. Patients and Methods: The data obtained from the LC cases between August 1997 and January 2001 were analysed retrospectively. Results: The sex distribution of the cases was 335 (80.5 %)femaleand81 (19.5 %)male (F/M: 4.1). Medianage was 51.2 years (range: 18-82), median operative time was 79.2 minutes (range: 17-330). Indications for surgery were chronic cholecystitis in 393 (94.5 %), acute cholecystitis in16 (3.8 %), andgallbladderpolyps in7 (1.7 %). History ofupperabdominal surgery was present in 9 (2.2 %) and lower abdominal surgery in 37 (8.9 %) patients. Overall, conversion to open laparotomy was necessary in 15 patients due to (adhesions in 3, bleeding in 2, biliary duct injury in 2 and malignancy in 1) and intraoperative complications occured in 53 (12.7 %) patients (37 gall bladder perforation, 10 bleeding, 3 biliary duct injury, 1 intestinal perforation and 3 technical problems). Four patients (1 %) required reoperation due to complications (bleeding in 2, biliary duct injury in 1 and intestinal injury in 1). Overall morbidity rate was 14.9 % and there was no mortality. Median postoperative hospital stay was 1.6 days (8 hours-28 days). Conclusion: LC was applied to all patients who had cholelithiasis in our clinic. Acute cholecystitis seems to be the main factor increasing the ratio of conversion to open cholecystectomy. However, LC should be the first choice for all cases with cholelithiasis.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9637/Analysis-Of-Our-First-416-Laparoscopic-Cholecystectomy-Cases
http://hdl.handle.net/11607/2298
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-14.pdfMakale Dosyası58.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.