Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2288
Title: Memede karsinosarkom olgusu
Other Titles: Carcinosarcoma of the breast: a case report
Authors: Taşkın, Füsun
Özbaş, Serdar
Erkuş, Muhan
TR150655
TR149392
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Metaplastik Meme Kanseri
Karsinosarkom
Meme Kanseri
Metaplastic Breast Cancer
Carcinosarcoma
Breast Cancer
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Taşkın, F., Özbaş, S., Erkuş, M. (2011). Memede karsinosarkom olgusu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2).33-35.
Abstract: Meme karsinosarkomu, sarkom benzeri bileseni bulunan duktal tip karsinomayı ifade eden, malin epitelyal ve malin mezenkimal elemanların bir arada bulundugu bir malinitedir. Glandüler epitelin glandüler olmayan mezensimal dokuya farklanmasıyla ortaya çıkan ve seyrek görülen metaplastik meme kanserlerinin en seyrek görülen alt tipidir. Tüm meme malinitelerinin %1'inden azını olusturur. Literatürde karsinosarkomun radyolojik özelliklerinin degerlendirildigi sınırlı sayıda çalısma bulunmaktadır. Hastanemiz meme hastalıkları poliklinigine sol memede ele gelen kitle yakınmasıyla basvuran 44 yasında kadın hastada fizik bakı, mamografi ve ultrasonografi bulguları degerlendirildi. Mamografi ve ultrasonografide lobüle, karma solid ve kistik alanlar içeren kitle izlendi. Histopatolojik olarak karsinosarkom tanısı alan olguda parsiyel mastektomi ve aksiller diseksiyon yapıldı. Aksilladan çıkartılan 16 lenf nodunun biri metastatikti ve uzak metastaz saptanmadı. Bizim amacımız, nadir görülen bu tümörlerde radyolojik bulguları tanımlamak ve literatürü gözden geçirmektir
Carcinosarcoma of the breast represents a ductal carcinoma which consists sarcoma like component. Both malign epithelial and malign mesenchymal elements exist together in the breast carcinosarcoma. Glandular epithelium differentiates into non-glandular mesenchymal tissue, a process called metaplasia. Metaplastic breast malignancy is a rare type of the breast cancer, moreover carcinosarcoma is the rarest subtype which is less than 1%of the whole breast cancers. There are limited studies and case reports of carcinosarcoma in literature. Fourtyfour aged woman applied to breast diseases polyclinic with palpable mass on her left breast. We evaluated the findings of the physical examination, mammography and ultrasound. On radiological evaluation we determined a lobulated complex mass with solid and cystic components. Histopathological examination resulted as carcinosarcoma. Lumpectomy and axillary dissection were performed. One axillary lymph node was metastatic out of 16 lymph nodes. There were no distant metastases. Our purpose is to define the radiologic findings about this rare tumour and to review the literature.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9256/Carcinosarcoma-Of-The-Breast-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2288
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-35 (1).pdfMakale Dosyası172.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.