Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2283
Title: Fetus in fetu : bir olgu sunumu
Other Titles: Fetus in fetu : a case report
Authors: Altay, Barış
Koçak, İzzet
Verit, Ayhan
Çıkılı, Necmettin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Keywords: Fetiform Teratom
Fetüs İn Fetu
Karında Kitle
Retroperitoneal Teratoma
Fetiform Teratoma
Abdominal Mass
Fetus In Fetu
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Altay, B., Koçak, İ., Verit, A., Çıkılı, N. (2001). Fetus in fetu : bir olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 27-28.
Abstract: Fetus-in-fetu (FIF), gebelik esnasındaki anormal embriyogenezis sonrası gelişen nadir bir anomalidir. Malforme fetüs ikiz eşinin vücudu içinde büyümekte ve sıklıkla abdominal bir kitle olarak tespit edilmektedir. Klinikte FIF ve fetiform teratom (FT) tanıları arasında kesin bir sınır yoktur. Kliniğimize karında kitle nedeniyle başvuran yedi yaşındaki erkek hasta değerlendirildi. Bu nadir görülen olgu nedeniyle, FIF ile FT ayırıcı tanısındaki gerekli kriterleri tartıştık.
Fetus in fetu (FIF) is a rare anomaly due to an abnormal embriogenesis of fetus during pregnancy. Malformed fetus grows in the body of co-twin and its frequently detected as an abdominal mass. There is no clear distinction between the term of FIF and fetiform teratoma (FT). A seven years old boy who admitted to our clinic with an abdominal mass was examined. In the light of this case, we discussed the criteria's of differential diagnosis between FIF and FT.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9649/Fetus-In-Fetu-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2283
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-28.pdfMakale Dosyası54.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.