Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2282
Title: Nodüler tiroid hastalıklarının tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri
Other Titles: Fine-needle aspiration biopsy for diagnosis of nodular thyroid disease
Authors: Gürel, Fazıl Serdar
TR181237
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Keywords: İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Nodüler Tiroid Hastalıkları
Tiroid Kanseri
Fine Needle Aspiration Biopsy
Nodular Thyroid Disease
Thyroid Cancer
Issue Date: 2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gürel, S. F. (2001). Nodüler tiroid hastalıklarının tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 21-26.
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı tiroidin nodüler hastalıklarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin (ııAB) tanısal değerini ve cerrahiye sevk etme konusunda faydalı olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Nodüler tiroid hastalığı tanısı ile yatırılarak opere edilen 87 hastanın ııAB ile alınan materyalin sitolojik sonuçları ve operasyon sonrası alınan materyalin histopatolojik sonuçları incelendi ve karşılaştırıldı. Sitolojik sonuçlar malign, şüpheli malign, yetersiz materyal ve benign, histopatolojik sonuçlar ise malign ve benign anabaşlıkları altında toplandı. Karşılaştırmada gerçek pozitif, yalancı pozitif, gerçek negatif ve yalancı negatif sonuçlar belirlendi. Bulunan sonuçlar kullanılarak Galen ve Gambino metoduna göre duyarlılık, özgüllük ve doğ ruluk hesapları yapıldı. Bulgular: Duyarlılık, özgüllük ve doğruluk sonuçları sırası ile %85.7, %94.5, %93.75 olarak belirlendi. Ayrı ca olumlu kestirim değeri %60, olumsuz kestirim değeri %98.5 ve yalancı negatif ve yalancı pozitiflik değerleri de sırası ile %1.25 ve%5olarak hesaplanmıştır. Sonuç: ııAB tiroid nodüllerinin preoperatif değerlendirmesinde oldukça yüksek doğruluk oranına sahiptir. Basit ve ucuz bir tanı aracıdır. Klinisyen ve sitopatoloğun deneyimi arttıkça doğru tanı oranı artabilir ve gereksiz tiroid operasyonlarının sayısı azalabilir.
Objective: The purpose of this study is to asses the diagnostic value of fine needle aspiration biopsy and its role in deciding for surgery. Material and Method: Cytological results, obtained by fine needle aspiration biopsy (FNAB) and the histopathological results of 87 patients with nodular thyroid disease who were operated on were reviewed and compared. The cytological results of FNAB were grouped as either malignant, suspicious of malignancy, benign or insufficient material. Histopathological results were grouped as either malignant or benign. The false negative, false positive, true negative and true positive results were calculated. Sensitivity, specificity and accuracy were determined by using Galen and Gambino method. Results: Sensitivity, specificity and accuracy of FNAB were %85,7, %94.5 and %93.75 respectively. The positive predictive value was %60 and negative predictive value was %98.5. The percentage of false negative results was %1.25 and false positive results was %5. Conclusion: FNAB has a high rate of accuracy in the preoperative evaluation of thyroid nodules. It is a simple and cost-effective diagnostic tool. The rate of correct diagnosis could increase and the number of unnecessary thyroid operations could decrease further when the clinician and cytopathologist have more experience with FNAB.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9648/Fine-needle-Aspiration-Biopsy-For-Diagnosis-Of-Nodular-Thyroid-Disease
http://hdl.handle.net/11607/2282
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2001 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-26.pdfMakale Dosyası67.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.