Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2274
Title: Kronik aktif Hepatit B’li çocuk hastada interferon ve lamuvidin tedavisi: olgu sunumu
Other Titles: Interferon and lamivudine combination therapy in a child with chronic Hepatitis B : a case report
Authors: Sönmez, Ferah
Ünüvar, Tolga
İnan, Gülten
Türkmen, Münevver
Öztürk, Ali
Dikicioğlu, Emel
TR12071
TR184089
TR12517
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Kronik Hepatit B
Inf Alfa 2a
Lamivudin
Tedavi
Chronic Hepatitis B
İnterferon -2a
Lamivudine
Combination Therapy
Issue Date: 2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Sönmez, F., Ünüvar, T., İnan, G., Türkmen, M., Öztürk, A., Dikicioğlu, E. (2002). Kronik aktif Hepatit B’li çocuk hastada interferon ve lamuvidin tedavisi: olgu sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(39), 35-37.
Abstract: Günümüzde kronik B hepatitinin ideal bir tedavisi henüz belirlenmemiştir. Ýnterferon tedavisinin kronik viral hepatitte yetersiz kalması nedeni ile kombine tedavi yaklaşımları gündeme gelmiştir. Burada tedavide interferon -2a ve lamivudin kombine tedavisinin ilk seçenek olarak uygulandığı replikatif dönemdeki kronik B hepatitli bir çocuk sunulmuştur. 4 yaşındaki erkek olguda 1 yıllık interferon alfa 2a ve lamivudin kombine tedavisi sonrası tam remisyon sağlandı. Sonuç olarak bu olguda ilk seçenek olarak kullanılan kombine interferon -2a ve lamuvidin tedavisi ile yan etki gözlenmeden alınan tam yanıtın 14 ay süreyle de sürdüğü gözlenmiştir.Bu nedenle bu tedavinin, çocuk hastalarda da kısa ve uzun süreli etkinliğinin kontrollü ve geniş kapsamlı çalışmalarla araştırılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.
As of today, there is yet no succesful treatment of chronic hepatitis B. Failure of interferon a-2a treatment for chronic viral hepatitis has prompted combination therapy. We present a 4 year old male infected with chronic hepatitis B in the replication phase who was treated with a combination of interferon a-2a and lamivudine therapy. Full remission was reached at the end of one year and this affect was still observed after one months of follow-up. So we believe that efficiency of this combination must be researched with controlled and extensive studies.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9607/Interferon-And-Lamivudine-Combination-Therapy-In-A-Child-With-Chronic-Hepatitis-B-Acase-Report
http://hdl.handle.net/11607/2274
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2002 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-37.pdfMakale Dosyası101.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.