Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2268
Title: Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliği
Other Titles: Efficacy of prophylaxis with norfloxacin in transrectal prostate biopsy
Authors: Öge, Ömer
Gemalmaz, Hakan
Koçak, İzzet
Özeren, Burçin
Eyigör, Mete
Erol, Haluk
TR11213
TR13258
TR21068
TR11899
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Keywords: Norfloksasin
Prostat
Biyopsi
Norfloxacin
Prostate
Biopsy
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Öge, Ö., Gemalmaz, H., Koçak, İ., Özeren, B., Eyigör, M., Erol, H. (2000). Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliği.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1(2), 5-7.
Abstract: Amaç: Transrektal iğne biyopsisi (TRıB) günümüzde prostat kanseri tanısı için standart tanı yöntemidir. Bu işleme bağlı enfektif komplikasyonların olasılığını azaltmak için çeşitli antibiyotik rejimleri kullanılmaktadır. Ancak TRıB profilaksisinde standart bir profilaksi rejimi henüz mevcut değildir. Yöntem: Kliniğimizde TRıB uygulanan 34 olguya işlemden 24 saat önce başlanarak ve 2x400 mg/gün dozunda 1 hafta süreyle norfloksasin profilaksisi uygulandı. TRıB sonrasındaki 48. saat ve 7. günde olmak üzere hastaların tümünden iki kez idrar kültürü alındı. Bakteriüri >1x105 koloni / ml olarak, febril atak >38.5 C ye ulaşan ateş olarak kabul edildi. Bulgular: Febril enfeksiyon oranı %3 ve üriner enfeksiyon oranı %3 olarak kaydedilirken, sepsis olgusuna rastlanmadı. Sonuç: TRıB sonrası görülebilecek enfeksiyon komplikasyon oranı küçümsenmeyecek derecededir. Bu gibi enfektif komplikasyonları engellemek amacıyla değişik maliyette ve genellikle parenteral antibiyotik içeren profilaksi rejimleri kullanılmaktadır. Norfloksasin ile işlemden 24 saat önce başlanan ve 1 hafta uygulanan profilaksi bu tip komplikasyonları minimale indirmesi ve düşük maliyeti ile TRıB profilaksisi için iyi bir aday olmaktadır.
Objective: Transrectal needle biopsy is the standard method in the diagnosis of prostate cancer. Various antibiotic regimens have been used to reduce the complication of infection associated with this procedure. However, there is no well-established antibiotic regimen for patients undergoing transrectal biopsy of the prostate. Methods: Thirty-four patients undergoing transrectal biopsies of the prostate received 400 mg of norfloxacin twice a day starting 24 h before biopsy and continued for 1 week. In 48 hours and 7th day after transrectal needle biopsy were provided urine culture. Significant bacteriuria was defined as more than 1x105 colony / mL and febrile attack was accepted as high fever reaching 38.5°C. Results: Each rates of bacteraemia and urinary tract infection were 3%, and no patient developed sepsis. Discussion: The development of infection after transrectal biopsy of prostate is not rare. With the purpose of preventing such complications, intravenous antibiotics in high cost are commonly used. Norfloxacin prophylaxis for 1 week effectively minimizes such complications and it also has a low cost.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9662/Efficacy-Of-Prophylaxis-With-Norfloxacin-In-Transrectal-Prostate-Biopsy
http://hdl.handle.net/11607/2268
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-7 (1).pdfMakale Dosyası119.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.