Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2266
Title: Aydın'da zamanında ve prematüre doğan bebeklerin ağırlık, boy, baş çevresi ölçümleri ve ponderal indeksleri
Other Titles: Birth weight, height, head circumference and ponderal index of full-term and preterm ınfants born in aydın
Authors: Türkmen, Münevver
Aydoğan, Ferrin
İnan, Gülten
Sönmez, Ferah
Öztürk, Ali
TR12517
TR12071
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Doğum Ağırlığı
Boy
Baş Çevresi
Ponderal İndeks
Fetal Malnütrisyon
Birth Weight
Height
Head Circumference
Fetal Malnutrition
Ponderal Index
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Türkmen, M., Aydoğan, F., İnan, G., Sönmez, F., Öztürk, A. (2000). Aydın'da zamanında ve prematüre doğan bebeklerin ağırlık, boy, baş çevresi ölçümleri ve ponderal indeksleri.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(2),17-22.
Abstract: Amaç:Çocukların ağırlık, boy ve baş çevrelerinin ölçümleri büyümenin izlenmesi ve beslenme durumlarını göstermesi açısından doğumdan başlayarak uygulanan yararlı bir yöntemdir. Bu çalışmada bebeklerin doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresinin saptanması, persentil tablosunun oluşturulması, gerek term gerekse preterm bebeklerin fetal malnütrisyon sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Çalışma 30 Kasım 1998 ile 30 Eylül 1999 tarihleri arasında Aydın Doğum Evi nde ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği nde doğan 1060 bebek üzerinde yapılmıştır. Bulgular:Bu bebeklerin %48 i kız, %52 si erkek, %89 u term, %11 i pretermdi. Ağırlık, boy, baş çevresi ve ponderal indeks için aritmetik ortalama ±standart sapma (SD) term bebeklerde sırasıyla 3316±446 gr, 49.9±1.7 cm, 34.6±2.4 cm ve 2.66±0.28; preterm bebeklerde ise 2370±522 gr, 45.8±5.5 cm, 32.4±2.4 cm, 2.44±0.36 bulundu. Term bebeklerde ortalama ağırlık, boy, baş çevresi değerleri erkeklerde kızlara göre fazla bulundu (sırasıyla p<0.05, p<0.01, p<0.001). Term bebeklerin %14.4 ünde, preterm bebeklerin %10.8 inde fetal malnütrisyon tespit edildi. Sonuç:Bu sonuçların, bebeklerin intrauterin beslenme durumu açısından bölgemizin genel özelliklerini yansıttığı kanısındayız.
Aims: The aim of this study was to demonstrate the birth weight, height, head circumference and ponderal index of full term and preterm infants born in Aydýn. Methods:This study was performed on 554 male and 506 female infants who were born at the Aydýn Maternity Hospital and the Department of Gynecology and Obstetrics, Adnan Menderes University, Faculty of Medicine between November 1998 and September 1999. Nine hundred forty five of these infants were full-term, 115 were preterm. Results:The arithmetic means±standard deviation (SD) of weight, height, head circumference and ponderal index was found to be 3316±446 gr, 49.9±1.7 cm, 34.6±2.4 cm and 2.66±0.28 , respectively, for the term babies, and 2370±522 gr, 45.8±5.5 cm, 32.4±2.4 cm, 2.44±0.36, respectively, for the preterm babies. Conclusion:The mean birth weight, height, head circumference and ponderal index of males were higher than those of females in full term infants (p<0.05, p<0.01, p<0.001, respectively). According to the ponderal index evaluation, 14.4% of the full-term infants and 10.8% of the preterm infants were in fetal malnutrition group.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9665/Birth-Weight-Height-Head-Circumference-And-Ponderal-Index-Of-Full-term-And-Preterm-Infants-Born-In-Aydin
http://hdl.handle.net/11607/2266
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-22 (1).pdfMakale Dosyası184.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.