Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2265
Title: Kan kardiyoplejisine diltiazem eklenmesinin miyokard korunmasındaki yeri
Other Titles: Diltiazem added blood cardioplegia and myocardial protection
Authors: Çümen, Bülent
Dişçigil, Berent
Badak, İsmail
Gürcün, Uğur
Boğa, Mehmet
Özkısacık, Erdem Ali
Özbaran, Mustafa
Buket, Suat
Bilkay, Önol
TR123332
TR19660
TR19362
TR16732
TR7950
Denizli Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü
Keywords: Diltiazem
Cardioplegia
Myocardial Protection
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çümen, B., Dişçigil, B., Badak, İ., Gürcün, U., Boğa, M., Özkısacık, E.A., Özbaran, M., Buket, S., Bilkay, Ö. (2000). Kan kardiyoplejisine diltiazem eklenmesinin miyokard korunmasındaki yeri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1(2), 23-28.
Abstract: Amaç: Bu çalıışmanın amacı Ca++ antagonisti olan diltiazemin kardiyoplejik solüsyona eklenmesinin myokard korunmasındaki etkilerinin araıştırılmasıdır. Yöntem: Aortakoroner bypass operasyonu uygulanan 30 elektif hasta, kontrol ve çalıışma grubu olarak 15 er kiışilik 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubunda yaış ortalaması (56.8±10.11), çalıışma grubunda ise (60.20±10.44) idi. Her iki grup arasında koroner lezyon, X- klemp, Kardiyopulmoner bypass (CPB) süreleri açısından fark saptanmadı. Kardiyopleji iki gruba da antegrad yoldan verildi. Hemodinamik ölçümler ve enzim tayinleri CPB öncesi ve sonrasında ayrı ayrı değerlendirildi. Bulgular: Kardiyoplejik solüsyona eklenen diltiazem ile hemodinamik parametrelerden CO ve CI deki 1. ve 6. saatlerdeki düışük bulundu(p<0,05).Buna rağmen, stroke volüm indeks ve sol ventriküler stroke work indeks de değiışiklik saptanmadı. CPK-MB düzeylerinde 6.- 12. ve 24. saatlerde diltiazem verilen grupta anlamlı düışme saptanmııştır(p<0,05). ıki grup arasında hastaların hemodinamisinde klinik olarak fark gözlenmemiıştir. Sonuç: Bu bulgular, kardiyoplejik solüsyona eklenen diltiazem ile hemodinamik parametrelerde bozulma olmadığı ve CPK-MB düzeylerinde anlamlı düışme saptanmıış olması, kalsiyum antagonistlerinden diltiazemin kardiyoplejik solüsyona eklenmesinin miyokardial koruma ve reperfüzyon hasarını önlemede önemli katkısı bulunduğunu göstermektedir.
Objective: The aim of this prospective study was to demonstrate the effect of diltiazem, a calcium channel blocker, as an additive to cardioplegic solution in myocardial protection. Methods: Thirty patients who underwent coronary artery bypass grafting on an elective basis were divided into two groups: control group and diltiazem group (n=15, each). Diltiazem was added to the blood cardioplegic solution in the diltiazem group. Mean age was 56.8+10.11 years in the control group and 60.20+10.44 in the diltiazem group. There was no difference in the extent of coronary artery disease, cross-clamp time, cardiopulmonary bypass (CPB) time between the two groups. Cardioplegic solution was delivered antegradely. Hemodynamics and blood enzyme levels were measured before and following CPB. Results: In the diltiazem group, cardiac output and cardiac index was found to be lower in postoperative 1st and 6th hours (p<0.05). However, there was no difference in stroke volume index and left ventricular stroke work index values. Blood creatine kinase MB (CK-MB) isoenzyme levels were found to be lower in the diltiazem group in 6th, 12th, and 24th hours postoperatively (p<0.05). Patient hemodynamics did not differ clinically in either group. Conclusion: These results demonstrate the beneficial effects of diltiazem addition to blood cardioplegic solution on myocardial protection as evidenced by lower levels of CK-MB in the postoperative period.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9666/Diltiazem-Added-Blood-Cardioplegia-And-Myocardial-Protection
http://hdl.handle.net/11607/2265
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-28.pdfMakale Dosyası176.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.