Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2264
Title: Cd30 aktivasyonunun nodal anaplastik büyük hücrelilenfoma hücre siklusu üzerindeki etkileri
Other Titles: Cd30 activation causes cell cycle arrest of the cd30+ anaplastic large cell lymphoma cell lines
Authors: Levi, Edi
Pfeifer, Walther
Kadın, Marshall
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Keywords: Cd30
Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma
Hücre Siklusu
Retinoblastoma Proteini
P21
Cd30
Anaplastic Large Cell Lymphoma
Hodgkin.s Disease
Nf-kappab
Hefi-1
Cell Cycle Arrest
Sn50
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Levi, E., Pfeifer, W., Kadın, M. (2000). Cd30 aktivasyonunun nodal anaplastik büyük hücrelilenfoma hücre siklusu üzerindeki etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(2), 29-32.
Abstract: Amaç: CD30 aktivasyonu sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde büyümeyi durdurmaktadır. Bu büyüme inhibisyonunun hangi mekanizmalarla meydana geldiği bilinmemektedir. CD30 reseptör molekülü tümör nekrozis faktör ailesinin bir ferdi olmakla birlikte bir ölüm bölgesi (deaş domain) içermez. Bu nedenle hücre çoğalmasını nasıl olup da durdurabildiği tartışmalı bir konudur. Yöntem: Bu çalışmada bir nodal anaplastik hücre lenfoma hücre serisi olan Karpas 299.u, CD30 aktivasyonunun çoğalma üzerindeki baskılayıcı etkilerini araştırmak amacıyla kullandık. CD30 aktivasyonu bir CD30 agonist antikoru olan HeFi-1 ile sağlandı. CD30 aktivasyonunu takiben Annexin V immun boyası ve akım sitometrik yöntemle apoptoz tespiti yapıldı. 72 saatlik bir gözlem süresince apoptoz gözlenmedi. Bulgular: Apoptoz gözlenmemesi üzerine, hücreler hücre siklusu açısından senkronize edilerek CD30 aktivasyonunu takiben DNA içeriği akım sitometrik yöntemle tespit edildi. Bu yöntemin uygulanmasıyla G1 fazında bir kısmi hücre siklus arresti saptandı. Hücrelerin p21 ve retinoblastoma protein düzeyleri Western blot analizi ile ölçüldü. Bu ölçümler sonunda CD30 aktivasyonuyla birlikte p21 düzeyi artışı ve retinoblastoma proteini hipo-fosforilasyonu tespit edildi. Bu bulgular G1 fazında bir hücre siklusu arresti varlığını ve aracı moleküllerin Rb ve p21 olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç: CD30 aktivasyonunun CD30+ nodal anaplastik lenfoma hücre serilerinde hücre çoğalması üzerindeki baskılayıcı etkilerinin zannedildiği gibi apoptoz yoluyla değil, hücre siklusunu düzenleme yoluyla olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular nodal anaplastik hücreli lenfomaların tedavisinde yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Aims: CD30 activation causes growth inhibition of the systemic anaplastic large cell lymphoma cell lines. The mechanism of growth inhibition is not well characterized. Since CD30 does not have a death domain like the other tumor necrosis factor receptor superfamily members Fas and TNFRI, the mechanism of growth inhibition is a matter of controversy. Methods: In this study, we analyzed the growth inhibitory effects of CD30 activation on the systemic ALCL cell line Karpas 299 by using a CD30 activating antibody HeFi-1. We first investigated the presence of apoptosis by Annexin V and propidium iodide staining using flow cytometric analysis. We did not observe any apoptotic changes or cell death during the 72 hours following CD30 activation, despite a decrease in thymidine incorporation, which prompted us to investigate the possibility of cell cycle arrest caused by CD30 activation. Results: Upon synchronization of the cells and incubation with the HeFi-1 antibody, we observed a partial arrest at G1 phase demonstrated by propidium iodide staining of the permeabilized cells. We then investigated the expression of cell cycle inhibitory proteins p16, p21, p27 and retinoblastoma protein (Rb) by Western blotting. We observed expression of p21 and hypo-phosphorylation of Rb protein secondary to CD30 activation. Significance: These results are consistent with cell cycle arrest in the G1 phase of the cell cycle following CD30 activation. This finding is contrary to the accepted belief that CD30 activation causes apoptosis. These findings may help the development of new therapeutic strategies against nodal anaplastic large cell lymphomas.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9667/Cd30-Activation-Causes-Cell-Cycle-Arrest-Of-The-Cd30-Anaplastic-Large-Cell-Lymphoma-Cell-Lines
http://hdl.handle.net/11607/2264
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-32 (2).pdfMakale Dosyası200.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.