Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2263
Title: Cd30 iletişim yolu aktivasyonunun cd30+ anaplastik büyük hücreli deri lenfoması hücre serilerine etkileri
Other Titles: Effects of activation of cd30 signaling pathway on cd30+ cutaneous anaplastic large cell lymphoma cell lines
Authors: Levi, Edi
Pfeifer, Walther
Kadın, Marshall
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Keywords: Cd30
Lenfoma
Nf-Kb
Traf1
Cd30
Anaplastic Large Cell Lymphoma
Nf-Kb
Traf1
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Levi, E., Pfeifer, W., Kadın, M. (2000). Cd30 iletişim yolu aktivasyonunun cd30+ anaplastik büyük hücreli deri lenfoması hücre serilerine etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(2), 33-37.
Abstract: Amaç: CD30 aktivasyonu çeşitli CD30+ lenfoma hücre kültürleri üzerinde farklı etkilere sahiptir; nodal T hücreli CD30+ anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde proliferasyon hızında azalmaya ve sitolize, Hodgkin lenfoması hücre kültürlerinde ise proliferasyona yol açar. Mac-1 ve Mac-2A aynı hastanın erken ve geç evre CD30+ cilt lenfomasından elde edilmiş hücre kültürü serileridir. Bu iki hücre serisi klonal olarak ilişkilidir. Mac- 1 hücre serisinin büyümesi transforming growş factor-beta (TGF-b) tarafından inhibe edilebilmektedir. Mac-2A ise TGF-b tarafından inhibe edilememektedir. Bu hücre serilerinin CD30 aktivasyonuna nasıl yanıt verdikleri bilinmemektedir. Yöntem: CD30 aktivasyonunun Mac hücre serilerinin büyüme özelliklerine etkilerini araştırmak amacıyla hücreler CD30 aktive edici antikor HeFi-1 ile inkübe edilmiş, 3H-şymidine inkorporasyonu, Tümör nekrozis faktör reseptör assosiye faktör (TRAF1) ekspresyonu ve nükleer faktör-bB (NF-kB) aktivitesi değerlendirilmiştir. Bulgular: Mac-1 ve Mac-2A HeFi-1 ile inkübasyon sonucu artmış bir proliferatif yanıt göstermişlerdir. Kontrol olarak kullanılan nodal anaplastik büyük hücreli lenfoma hücreleri ise büyüme inhibisyonu göstermişlerdir. Mac- 1 hücreleri HeFi- ve TGF-b nötralize edici antikorla inkübe edildiklerinde, proliferatif yanıt tek başına HeFi-1 inkübasyonuna oranla ciddi şekilde artmıştır. TGF-b ya rezistan hücre kültürü Mac-2A ise aynı yanıtı göstermemiştir. Mac-1 and Mac-2A HeFi-1 aracılığıyla CD30 aktivasyonuna NF-kB nükleer bağlanma aktivitesi artımı ve artmış TRAF1 ekspresyonu ile yanıt vermiştir. Sonuç: Bu çalışma CD30+ anaplastik büyük hücreli deri lenfomalarında CD30 iletişim yolunun işlevselliğinin gösterildiği ilk çalışmadır. Mac-1 hücrelerinden otokrin salınan TGF-b CD30 aktivasyonundan doğan proliferatif yanıtı kısmen inhibe etmektedir. Bu sonuçlar TGF-b nın CD30 iletişim sistemi ile interaksiyonu olduğunu ve bunun CD30+ deri lenfomaları patojenezinde bir rol oynayabileceğini de düşündürmektedir
Aims: CD30 activation has pleiotropic effects on different cell lines representing CD30+ lymphomas. In nodal T-cell anaplastic large cell lymphomas (ALCL), CD30 activation causes cytolysis and decreased proliferation while in Hodgkin s disease there is either no change or proliferation depending on the cell lines. Mac-1 and Mac- 2A are two clonally related cutaneous CD30+ anaplastic large cell lymphoma cell lines developed from early (Mac-1) and advanced (Mac-2A) disease from the same patient. Mac-1 is sensitive to transforming growth factor-b (TGF-b) mediated growth inhibition while Mac-2A is resistant. Both cell lines secrete an activated form of TGF-?. Our aim was to investigate the effects of CD30 activation on Mac cell lines. Methods: To understand the effects of CD30 activation, Mac cell lines were incubated with a CD30 agonistic antibody (HeFi-1). 3H-thymidine incorporation, tumor necrosis factor receptor associated factor 1 (TRAF1) expression and nuclear factor-kB activity was determined. Results: Mac-1 and Mac-2A showed increased proliferation with HeFi-1 while the nodal ALCL cell lines were inhibited. When Mac-1 cells were incubated with HeFi-1 and TGF-b neutralizing antibody, the proliferative rate markedly increased compared to HeFi-1 only. TGF-b resistant cell line Mac-2A did not show the same increase Mac-1 and Mac-2A had activation of NF-kB binding activity and increased expression of TRAF1 in response to CD30 activation by HeFi-1. Significance: This is the first demonstration of functionality of the CD30 signaling pathway in cutaneous CD30+ ALCLs. Autocrine TGF-b secreted from Mac-1 cells partially inhibits the proliferative signal from CD30 activation. These results suggest that TGF-b may interact with the CD30 signaling pathway in the pathogenesis of cutaneous ALCL.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9668/Effects-Of-Activation-Of-Cd30-Signaling-Pathway-On-Cd30-Cutaneous-Anaplastic-Large-Cell-Lymphoma-Cell-Lines
http://hdl.handle.net/11607/2263
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-37.pdfMakale Dosyası221.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.