Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2256
Title: Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma)
Other Titles: Lipid Peroxidation In Patients With Multipl Myeloma
Authors: Bolaman, Zahit
Demir, Süleyman
Köseoğlu, Mehmet
Enli, Yaşar
Kadıköylü, Gürhan
Aslan, Diler
TR150509
TR10616
TR38849
TR198888
TR7980
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
Keywords: Multipl Myelom
Malondialdehit
Oksidatif Stress
Multiple Myeloma
Malondialdehyde
Oxidative Stress
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Bolaman, Z., Demir, S., Köseoğlu, M., Enli, Y., Kadıköylü, G., Aslan, D. (2000). Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma).Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 13-15.
Abstract: Multipl myelomlu hastalarda lipid peroksidasyonunun aktivitesini belirlemek için ön çalışma olarak serum malondialdehit (MDA) düzeyinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. On iki multipl myelomlu hasta ve onbeş sağlıklı kontrol gurubunda açlık venöz kan örneklerinden elde edilen serum örnekleri analiz edilene dek -20 C° de donduruldu.Tümörnekler oda sıcaklığında ısıtıldı. MDA'nın asidik ortamda tiyobarbutirik asitle oluşturduğu renk şiddeti 532 nm dalga boyunda spektrofotometrede okunması ile yapıldı. Multipl myelomlu hastalarda serumMDAdüzeyleri ortalama 1.51 0.16 nmol/ml, kontrol gurubunda ise 0.97 0.11nmol/ml (p:0.0321) olarak bulundu. MDA düzeyi ile yaş, cins, paraprotein ve hafif zincir tipi, hemoglobin düzeyi arasında ilişki yoktu (p>0.05). Serum MDAdüzeyi multipl myelomlu hastalarda kontrol gurubuna göre yüksek saptandı (p<0.05). Elde edilen sonuçlar ön değerlendirme niteliğinde olup multipl myelomlu hastalarda artmış oksidatif stresi işaret etmektedir.
We investigated the malondialdehyde (MDA) levels as a parameter of lipid peroxidation in patients with multiple myeloma as a preliminary report. Fasting venous blood samples were drawn in 12 patients with multiple myeloma and 15 healthy persons. Serum was separated and frozen at -20 C°. All samples were thawed at room temperature and MDA levels were measured by the method in which MDA reacted with thiobarbituric acid and produced a colored complex. This colored complex was read by optic scale at 532 wavelength . MDAlevels were 1.51 0.16 nmol/ml in patients with multiple myeloma and 0.97 0.11 nmol/ml in the control group (P<0.05). We didn't observe a significant relationship between the concentration of MDA and age, sex, paraprotein level, light chain type and hemoglobin levels (p>0.05). Plasma MDA levels were found to be higher in multiple myeloma in comparison to control group (p<0.05). These results are a preliminary report and the higher plasma MDA levels could be an indicator of increased oxidative stress in multiple myeloma.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9654/Lipid-Peroxidation-In-Patients-With-Multipl-Myeloma
http://hdl.handle.net/11607/2256
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-15 (3).pdfMakale Dosyası55.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.