Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2254
Title: Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı
Other Titles: The frequency of phimosis in patients who underwent circumcision
Authors: Altay, Barış
Koçak, İzzet
Nazlı, Oktay
Şimşir, Adnan
TR3516
TR13258
TR5844
TR178757
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Keywords: Fimozis
Sünnet
Topikal Tedavi
Phimosis
Circumcision
Topical Treatment
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Altay, B., Koçak, İ.,Nazlı, O., Şimşir, A. (2000). Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 21-23.
Abstract: Bu retrospektif çalışmada, sünnet uyguladığımız çocuklarda patolojik fimozisin sıklığını ve önemini ortaya konmak amaçlandı. Ocak 1994-Ağustos 2000 tarihleri arasında kliniğimizde sünnet uygulanan 490 çocuğun verileri incelendi. Olguların işlem öncesi muayenesinde saptanan fimozis sıklığı yaş gruplarına göre değerlendirildi. Sünnet öncesi yapılan genital muayenede toplam 34 (% 6.93) çocukta fimozis varlığı saptandı. 490 olgudan ayrıca 3' ünde (%0.6) unilateral hidrosel, 2' sinde (% 0.4) anterior hipospadias ve yine iki olguda (% 0.4) tek taraflı inmemiş testis saptandı. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, fimozis görülme sıklığının yaş ilerledikçe azaldığı belirlendi. Çalışmamızda 0-3 yaş gurubu çocuklarda fimozisin daha sık görüldüğünü belirledik. Yaşla birlikte görülme sıklığı azalmaktaydı. Bu nedenle ilk 3 yaş grubundaki fimozis'li olgularda topikal tedavi önerilebilir. Tıbbi tedaviye yanıt alınamayan ve enfeksiyon saptanan olgularda ise sünnet uygulaması düşünülmelidir.
To establish the frequency and importance of pathological phimosis in children who underwent circumcision. A review of the frequency and importance of phimosis was performed in 490 children who underwent circumcision between January 1994 and August 2000 at our clinic. The frequency of phimosis according to age groups was evaluated. Overall 34 (% 6.93) children had typical phimosis before circumcision. Furthermore among the 490 patients, 3 (%0.6) had unilateral hydroceles, 2 (%0.4) had anterior hypospadias and 2 (%0.4) had unilateral cryptorchidism. The frequency of phimosis decreased gradually in older groups. In this study, we determined a higher frequency of phimosis in children between ages 0-3. The frequency decreased with age. For this reason, topical therapy should be administered before 3 years of age and circumcision should be reserved for patients who have infection or do not respond to medical therapy.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9656/The-Frequency-Of-Phimosis-In-Patients-Who-Underwent-Circumcision
http://hdl.handle.net/11607/2254
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-23 (2).pdfMakale Dosyası53.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.