Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2253
Title: Çocukluk çağında olan delici yaralanmaya bağlı gözden kaçan bir popliteal arter oklüzyonu (olgu sunumu)
Other Titles: Missed popliteal artery occlusion due to penetrating travma ın childhood: a case report
Authors: Gürcün, Uğur
Özkısacık, Erdem Ali
Boğa, Mehmet
Badak, İsmail
TR19660
TR16732
TR19362
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Keywords: Çocukluk Çağı
Arteriyel Oklüzyon
Travma
Childhood
Arterial Occlusion
Trauma
Issue Date: 2000
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Gürcün, U., Özkısacık, E.A., Boğa, M., Badak, İ. (2000). Çocukluk çağında olan delici yaralanmaya bağlı gözden kaçan bir popliteal arter oklüzyonu (olgu sunumu). Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(3), 25-26.
Abstract: Çocukluk çağındaki damar yaralanmalarının tanısında yaşanan zorluklar nedeniyle gözden kaçan olgular olabilmektedir. Bu olgularda daha ileri yaşlarda semptom gelişebilmekte ve farklı etiyolojiler aranarak tedavi gecikebilmektedir. Bu nedenle çoçukluk çağında künt veye penetran ekstremite travmalarında damarsal yaralanmaların oluşabileceği göz önünde tutularak tanısal amaçlı anjiografi yapılması önerilmektedir. On yedi yıl önce, 7 yaşında iken, sağ popliteal bölgesine olan bir penetran yaralanmayı takiben sağ bacağında monoparezi ve atrofi gelişmiş 24 yaşında erkek hasta son literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.
Due to the difficulty of diagnosing of vascular injury in childhood, some cases may be missed. These cases may develop symptoms in adulthood and treatment may be delayed. In children, it is emphasized that blunt or penetrating trauma to the extremities may result in vascular injury, therefore angiography should be considered as a diagnostic tool. A 24 year old man with monoparesis accompanied with muscle atrophy in his right leg, following a penetrating trauma to right popliteal region 17 years ago at age 7 is discussed in view of the current literature.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9657/Missed-Popliteal-Artery-Occlusion-Due-To-Penetrating-Travma-In-Childhood-A-Case-Report
http://hdl.handle.net/11607/2253
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2000 Cilt 1 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25-26 (2).pdfMakale Dosyası54.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.